velikost textu

Život s postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Život s postižením
Název v angličtině:
Living with handicap
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Volková
Vedoucí:
Mgr. Lenka Chittussiová
Oponent:
Mgr. Jana Poláčková
Id práce:
172392
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra učitelství (28-08)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Sociální pedagogika (SPD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zdraví, zdravotní postižení, druhy tělesných postižení, dětská mozková obrna, epilepsie, mentální retardace, raná péče, rodina a dítě s mentálním postižením
Klíčová slova v angličtině:
Health, disability, types of physical disabilities, cerebral palsy in children, epilepsy, mental retardation, early care, family and child with mental disabilities
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Volková 2.23 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Chittussiová 313 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Poláčková 298 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Sak, CSc. 152 kB