velikost textu

Kniha Kazatel a etika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kniha Kazatel a etika
Název v angličtině:
The Book of Qoheleth and Ethics
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Pavel Cedivoda
Vedoucí:
Filip Čapek, Th.D.
Oponent:
Mgr. Viktor Ber, ThD.
Id práce:
172249
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra Starého zákona (27-SZ)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Starý zákon, etika, teologie práce, kniha Kazatel
Klíčová slova v angličtině:
Old Testament, ethics, theology of work, Ecclesiastes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Pavel Cedivoda 12.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Pavel Cedivoda 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Pavel Cedivoda 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Filip Čapek, Th.D. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Viktor Ber, ThD. 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 606 kB