velikost textu

Internetová kriminalita v oblasti kryptoměn

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Internetová kriminalita v oblasti kryptoměn
Název v angličtině:
Cybercriminality in area of cryptocurrencies
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Adam Jucovič
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
172136
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kyberkriminalita, Kryptoměny, Počítačová kriminalita
Klíčová slova v angličtině:
Cybercriminality, Cryptocurrencies, Computer Criminality
Abstract v angličtině:
Abstract (english) This thesis deals with cybercriminality in area of cryptocurrencies. The thesis first of all describes basic terms, sources of law and issues of jurisdictions in area. Furthermore it deals with delineation of selected crimes commited in connection with cryptocurrencies. Part of the thesis focuses on issues with anonymity and proving. Key words Cybercriminality, Cryptocurrencies, Computer Criminality
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adam Jucovič 873 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adam Jucovič 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adam Jucovič 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 499 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB