velikost textu

Systém náhradní rodinné péče v ČR: Problematika pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Systém náhradní rodinné péče v ČR: Problematika pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu
Název v angličtině:
System of substitute care in the Czech Republic: The issues of foster care and foster care for a temporary period
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Štěpánka Bláhová
Oponenti:
doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
Id práce:
172088
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchova (RIGO SPP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
2. 2. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Náhradní rodinná péče Pěstounská péče Pěstounská péče na přechodnou dobu Příprava rodičů – pěstounů
Klíčová slova v angličtině:
Substitute Family Care Foster Care Foster care for temporary period Preparing of new parents – foster parents
Abstrakt:
Tato práce vytváří souhrnný přehled o náhradní rodinné péči v ČR a zaměřuje se konkrétně na problematiku pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu. Cílem práce bylo sjednotit informace o náhradní rodinné péči a vymezit rozdíly mezi jednotlivými typy péče, objasnit způsob, jakým jsou podle současné legislativy děti do rodin umisťovány a vysvětlit nový systém příprav pěstounských rodičů.
Abstract v angličtině:
: This work creates a comprehensive overview of foster care in the Czech Republic and focuses specifically on the issue of foster care and foster care temporarily. The aim was to unite information about foster care and to define the differences between types of care, clarifying how they are under current legislation children to their families and placed explain the new system of preparation of foster parents.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Štěpánka Bláhová 1.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Štěpánka Bláhová 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Štěpánka Bláhová 4 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D. 279 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 260 kB