velikost textu

Bidirectional transfer in Hindi/Urdu speakers with Czech as a Second Language

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bidirectional transfer in Hindi/Urdu speakers with Czech as a Second Language
Název v češtině:
Bidirekcionální transfer u mluvčích hindštiny/urdštiny s češtinou jako druhým jazykem
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Nora Melnikova
Vedoucí:
Barbara Schmiedtová
Oponent:
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
Id práce:
171759
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství češtiny jako cizího jazyka (UCCJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
bidirekcionální transfer|mezijazykový vliv|osvojování druhého jazyka|hindština|čeština|urdština|výuka češtiny jako druhého jazyka|výuka češtiny jako cizího jazyka|jazykový transfer
Klíčová slova v angličtině:
bidirectional transfer|crosslinguistic influence|second language acquisition|Hindi|Czech|Urdu|Teaching Czech as a Second Language|Teaching Czech as a Foreign Language|language transfer
Abstrakt:
Bidirectional transfer in Hindi/Urdu speakers with Czech as a Second Language Nora Melnikova Abstrakt Tato práce si klade za cíl zkoumat vlivy hindštiny/urdštiny na češtinu pokročilých mluvčích, jejichž prvním jazykem je hindština/urdština, a zpětný vliv češtiny na jejich první jazyk. V této oblasti zatím neexistuje žádný výzkum, přestože je čeština již dlouho vyučována jednak jako cizí jazyk v Indii na Dillíské univerzitě, jednak jako cizí/druhý jazyk v České Republice. Praktickým záměrem této práce je shrnout základní poznatky ohledně výuky češtiny pro rodilé mluvčí hindštiny/urdštiny, aby byly k dispozici vyučujícím češtiny v Indii i v České Republice, popř. i vyučujícím jiných slovanských jazyků. Za tímto účelem byla provedena analýza jazykového materiálu získaného od deseti rodilých mluvčí hindštiny/urdštiny, kteří žijí v České Republice po dobu nejméně pěti let. Tato analýza je založena na nahrávkách jejich jazykové produkce v podobě neformálních rozhovorů. Získaná jazyková data byla porovnána se standardními gramatickými popisy obou jazyků a byla provedena chybová analýza. Na základě kontrastivní analýzy byly identifikovány a kategorizovány chyby zapříčiněné jazykovým transferem v oblastech fonetiky/fonologie, morfosyntaxe, lexika a sémantiky.
Abstract v angličtině:
Bidirectional transfer in Hindi/Urdu speakers with Czech as a Second Language Nora Melnikova Abstract The aim of this project is to examine the influence of Hindi/Urdu on Czech in advanced Hindi L1 speakers of Czech as a Second Language, as well as the influence of Czech on their respective L1. This is the first project of its kind. So far, there has been no research on Hindi/Urdu L1 speakers of Czech, in spite of the fact that dozens Hindi/Urdu L1-speakers enroll in Czech language courses in India every year and thousands of Hindi/Urdu L1-speakers are permanent or long-term residents of the Czech Republic and have acquired Czech at various levels of proficiency. The practical objective of this thesis is to provide first empirically based insights for teachers of Czech as a Foreign/Second Language to Hindi/Urdu L1-speakers in India and in the Czech Republic, as well as for teachers of other Slavic languages. The study analyzes the language production of 10 Hindi/Urdu L1 speakers who have lived in the Czech Republic for at least 5 years. The analysis is based on recordings of informal conversations. The obtained linguistic data was compared with standard grammatical descriptions of Hindi/Urdu and Czech in order to perform error analysis. With the help of contrastive analysis, errors caused by language transfer were identified and categorized according to the following language domains: phonetics and phonology, morphosyntax, and semantics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Nora Melnikova 850 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Nora Melnikova 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Nora Melnikova 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Barbara Schmiedtová 571 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. 378 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. 152 kB