velikost textu

Vliv otevřenosti veřejné soutěže a dohledatelnosti vlastníka firmy na cenu veřejných zakázek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv otevřenosti veřejné soutěže a dohledatelnosti vlastníka firmy na cenu veřejných zakázek
Název v angličtině:
Impact of the Openness of Public Tenders and Traceability of the Beneficial Owner on the Price of Public Procurement
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Ing. Petr Stehlík
Školitel:
Prof. PhDr. František Ochrana, Dr.Sc.
Oponenti:
Juraj Nemec
Doc., Ing. Jan Pavel, Ph.D.
Id práce:
171678
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Veřejná a sociální politika (XXVESP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Veřejné zakázky, předražování, konkurence, neprůhlednost, korupce
Klíčová slova v angličtině:
Public procurement, overpricing, competition, non-transparency, corruption
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je analyzovat faktory, které přispívají k předražování veřejných zakázek v České republice, a navrhnout veřejně-politická doporučení ke zlepšení současného stavu. Práce kombinuje použití kvantitativních a kvalitativních metod. Je potvrzena existence konkurenčního efektu, tj. že s počtem uchazečů o veřejnou zakázku klesá její výsledná cena. Jako další dílčí faktor předražování byla identifikována nedohledatelná vlastnická struktura dodavatele. Zároveň se jako problematické ukazují určité typy zakázek. Výsledky kvalitativní části odhalují další příčiny předražování, jako je korupce ve veřejném zadávání, slabé institucionální prostředí nebo chování samotných zadavatelů. V závěru jsou navrhnuta obecná veřejně-politická doporučení pro zlepšení současného stavu.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to analyse factors that contributes to public procurement overpricing in the Czech Republic. The paper combines use of quantitative and qualitative research methods. Existence of competition effect is proved, thus increase of competitors in selection procedure causes that final price decreases. Non-transparent suppliers in terms of traceability of beneficial owner is detected as next factor that contributes to overpricing. Also some types of contracts are showed as more problematic than others. Results of qualitative part of the research reveal other causes of overpricing, such as corruption, weak institutional environment or behaviour of public authorities. Public policy recommendations are presented at the end of the paper in order to improve current state of affairs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ing. Petr Stehlík 2.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ing. Petr Stehlík 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ing. Petr Stehlík 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta Juraj Nemec 353 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc., Ing. Jan Pavel, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc. 156 kB