velikost textu

Možnosti a směry využití počítačové grafika ve školní praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti a směry využití počítačové grafika ve školní praxi
Název v angličtině:
Possibilities and ways use of computer graphics in school practice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kateřina Ipserová, DiS.
Vedoucí:
Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Id práce:
171669
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (B IT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Počítačová grafika, 3D grafika, výuka, inovace, vzdělávání na střední škole
Klíčová slova v angličtině:
Computer graphics, 3D graphics, teaching, innovation, high school education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Ipserová, DiS. 3.19 MB
Stáhnout Příloha k práci Kateřina Ipserová, DiS. 9.06 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. 1.04 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. 652 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. 154 kB