velikost textu

Proměna a vývoj feministických hnutí v Koreji po roce 1980

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměna a vývoj feministických hnutí v Koreji po roce 1980
Název v angličtině:
Redefinition, Tasks and Development of the Feminist Movements in Korea of 1980s
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Boukalová
Vedoucí:
doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marek Zemánek, M.A.
Konzultant:
Mgr. Vladimír Glomb, Ph.D.
Id práce:
171635
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Koreanistika (KOR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Korejské ženy|ženská dělnická hnutí|ženská hnutí|političky|revize rodinného práva|feministická hnutí
Klíčová slova v angličtině:
Korean women|women’s labor movements|women’s movements|female politicians|revisions of family law|feminist movements
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem této diplomové práce je analýza historicko-politických faktorů, které se podílely na vývoji a vzniku feministických hnutí v Koreji po roce 1980. První část se věnuje pracovním podmínkám žen, zaměstnaných v textilních továrnách a následně popisuje protestní akce těchto žen v sedmdesátých letech. Protesty a kolektivní akce přerostly v politický aktivismus, ze kterého vznikla v osmdesátých letech první ženská hnutí. Jejich charakteru a vývoji se věnuji v druhé kapitole. Následující část zpracovává další důležitý faktor, který měl vliv na formování identity feministických hnutí v Koreji, na ženy aktivní v politice. Jejich boj za změnu rodinného práva v devadesátých letech sjednotil ženská hnutí a výrazně se podepsal na jejich budoucím směřování.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this diploma thesis is an analysis of historical and political factors that participated in the foundation and development of feminist movements in Korea after 1980. The first chapter deals with the working conditions of women employed in textile factories and subsequently describes the protest actions of these women in the 1970s. Protests and collective actions grew into political activism, which created the first women's movements in the 1980s. The second chapter is devoted to their character and development. The following section deals with another important factor that has influenced the formation of the identity of feminist movements in Korea, women active in politics. Their struggle to change Family law in the 1990s united women's movements and strongly signed on their future direction.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Boukalová 2.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Boukalová 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Boukalová 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Zemánek, M.A. 273 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 153 kB