velikost textu

Vírové pohyby v supergranulích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vírové pohyby v supergranulích
Název v angličtině:
Vortical motions in supergranules
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lubomír Grund
Vedoucí:
Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Jurčák, Ph.D.
Id práce:
171616
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vorticita -- supergranulace -- konvekce
Klíčová slova v angličtině:
vorticity -- supergranulation -- convection
Abstrakt:
Tato práce zkoumá vírove proudění ve slunečních supergranulích – a to v konkrétním souboru dat. Důraz je kladen na vztah mezi heliografickou šířkou a vorticitou v blízkosti středů supergranulí. Podle uznávané hypotézy je toto proudění ovlivněno Coriolisovou silou, proto se pokusíme rozhodnout zda-li naše data podporují tuto hypotézu. Tato práce dále potvrzuje řadu poznatků o supergranulích a ukazuje možné systematické chyby helioseismologických měření nebo analýzy dat.
Abstract v angličtině:
In this thesis, we study vortical flows in solar supergranules in a specific dataset of velocity fields. In particular, the relation between heliographic latitude and vorticity near the respective centers of the supergranules is examined. There is a supported hypothesis that supergranular motions are influenced by Coriolis force, so we attempt to verify the hypothesis using aforementioned data. The thesis further validates our understanding of several aspects of the solar supergranulation. Our results also suggest possible systematic errors of used helioseismological measurements and data analysis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lubomír Grund 2.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lubomír Grund 29 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lubomír Grund 28 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michal Švanda, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Jurčák, Ph.D. 973 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. 152 kB