velikost textu

Právní aspekty projektů investiční výstavby mimo Českou republiku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní aspekty projektů investiční výstavby mimo Českou republiku
Název v angličtině:
Legal aspects of engineering construction projects outside the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ondřej Ručka
Vedoucí:
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Id práce:
171602
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
investiční výstavba, stavitelství, mezinárodní obchod
Klíčová slova v angličtině:
Engineering, Construction, International Trade
Abstrakt:
Český abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá právními aspekty investičních výstavbových projektů realizovaných českými subjekty v zahraničí. Takovéto projekty jsou ukázkou těch nejlepších technických, průmyslových a hospodářských schopností státu a díky své přidané hodnotě jsou zároveň velice důležité pro celou ekonomiku. Navzdory tomu, že je každý projekt investiční výstavby jedinečné povahy a musí být připraven podle individuálních potřeb, jisté prvky a problémy jsou společné a opakují se během každé realizace. Z tohoto důvodu lze tyto prvky a problémy označit, popsat a nakonec zasadit do právního rámce, který je pro projekty investiční výstavby typický.
Abstract v angličtině:
English Abstract The thesis deals with legal aspects of engineering construction projects performed abroad by subjects from the Czech Republic. Such projects represent the highest technical, industrial and economical skills of a nation and are crucial for national economy mainly because of their high added value. Despite the fact that each engineering project is of a unique and bespoke nature, there are issues and problems which repeat themselves more or less during the realization of every project. Therefore it is possible to identify and describe such repeated problems and issues and put them into the overall legal framework typical of engineering construction projects.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ondřej Ručka 942 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ondřej Ručka 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ondřej Ručka 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Lukáš Klee, Ph.D. 903 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 592 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 207 kB