velikost textu

Evolution Management in NoSQL Document Databases

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evolution Management in NoSQL Document Databases
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michal Vavrek
Vedoucí:
doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Martin Svoboda
Id práce:
171516
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (N1801)
Obor studia:
Softwarové systémy (ISS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
NoSQL, Evolution Management, Multi-model Databases
Klíčová slova v angličtině:
NoSQL, Evolution Management, Multi-model Databases
Abstrakt:
NoSQL databáze jsou široce používány v mnoha aplikacích jako technolo- gie pro ukládání dat. Jejich použití a popularita stále roste. Prvním cílem této práce je shromáždit a analyzovat existující řešení a technologie pro evoluci schéma v NoSQL databázích. Dále představujeme obecné řešení pro evoluci schéma v multi-model databázích s jednotným rozhraním pro nejběžnější da- tové modely. Navržené řešení je jednoduše použitelné a pokrývá scénáře běžných migrací. Součástí práce je i implementace optimalizovaného prototypu navrho- vaného přístupu a demonstrace jeho vlastností na datech z reálného světa. 1
Abstract v angličtině:
NoSQL databases are widely used for many applications as a technology for data storage, and their usage and popularity rises. The first aim of the thesis is to research the existing approaches and technologies for schema evolution in NoSQL databases. Next, we introduce an approach for schema evolution in multi-model databases with a unified interface for the most common data models. The proposed approach is easy to use and covers the common migration scenarios. We have also implemented a prototype, optimized its read/write operations, and demonstrated its properties on real-world data. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Vavrek 3.14 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michal Vavrek 2.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Vavrek 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Vavrek 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martin Svoboda 186 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D. 152 kB