velikost textu

The Experience of New Social Media

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Experience of New Social Media
Název v češtině:
Uživatelská zkušenost s novými sociálními médii
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ellie Farrier
Vedoucí:
Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marek Německý, Ph.D.
Id práce:
171360
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Historická sociologie (HISO AJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
uživatelská zkušenost, média, technologie, fenomenologický výzkum, sociální média, komunikace
Klíčová slova v angličtině:
user experience, media, technology, phenomenological research, social media, communication
Abstrakt:
Abstrakt- Uživatelská zkušenost s novými sociálními médii Komunikace s přáteli a s rodinou po celém světě je něco, s čím mají Američané žijící v zahraničí mnoho zkušeností. V této práci se autorka zaměřuje na popis těchto zkušeností uživatelů sociálních médií jmenovitě k novým médiím a také konceptům historické sociologie, abychom lépe porozuměli tomu, jak jsou sociální média používána a chápána. Tento fenomenologický výzkum se zaměřuje na různé zkušenosti čtyř amerických expatů žijících v Praze v České republice, a to od úplného začátku jejich zkušenosti s médii a internetem až po jejich současný věk dospělých. Zdroje použité k interpretaci a porozumění této jejich uživatelské zkušenosti sahají od Ervinga Goffmana a Pierra Bourdieua, až k Marshallu McLuhanovi či Karlu Marxovi. Hlavním záměrem této práce bylo zjištění, jak si nové a historické teorie sdělovacích prostředků stojí ve srovnání s konkrétními zkušenostmi uživatelů se sociálními médii a internetem. Klíčová slova: uživatelská zkušenost, média, technologie, fenomenologický výzkum, sociální média, komunikace
Abstract v angličtině:
Abstract –The Experience of New Social Media Communication with friends and family around the world is something that American expats in Prague have much experience with. Throughout this study, the author has attempted to relate in-depth user experiences with social media to both new media and historical sociology concepts, in order to better understand how social media is used and understood. The phenomenological research conducted focuses on varied user experiences of four Americans expats currently living in Prague, Czech Republic. The experiences explored begin with the respondents’ adolescent experiences with social media and the internet, and continue through their current age as young adults. The sources used to interpret and understand these user experiences range from Erving Goffman and Pierre Bourdieu, to Marshall McLuhan and Karl Marx. The author’s goal in the study was to test how both historical and new media theories hold true to concrete user experiences with social media and the internet. Keywords: user experience, media, technology, phenomenological research, social media, communication
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ellie Farrier 403 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ellie Farrier 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ellie Farrier 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radka Dudová, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Německý, Ph.D. 464 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Mgr. Ellie Farrier 23 kB