velikost textu

Memory on borderland. A comparative study of collective memory in the former East Prussiaregion in Poland and the Sudetes in the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Memory on borderland. A comparative study of collective memory in the former East Prussiaregion in Poland and the Sudetes in the Czech Republic
Název v češtině:
Paměť v pohraničí. Studie kolektivní paměti na území bývalého Východního Pruska v Polsku a v Sudetech v České republice
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.
Školitel:
Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Oponenti:
prof. Krzysztof Olechnicki
Mgr. Gábor Oláh
Konzultant:
Jakub Grygar, Ph.D.
Id práce:
171246
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XXSCOA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova v angličtině:
collective memory, communicative memory, cultural memory, ritualised communicative memory, borderland, photo-elicitation method, visual sociology, face-work, interaction ritual, symbolic interactionism
Abstract v angličtině:
Abstract Collective memory has recently become one of the most explored topics in the social sciences and has led to the emergence of a separate and independent subdiscipline called memory studies. The thesis investigates the awakening of collective memory in two borderlands of Central Europe: the former Sudetes region in the Czech Republic and the southern part of former East Prussia in Poland. The thesis provides an overview of the current theories about collective memory with a focus on the interactional and visual character of the studied phenomenon. In line with this, the thesis presents, discusses, and elaborates on research conducted in the two borderlands in 2016 and 2017. The aim of the research was to study the role and form of collective memory (shared remembrance) in ethnic, cultural, and historical borderlands. The contributions of the thesis are both methodological and theoretical. Firstly, the discussed research revealed that between particularly family-based communicative memory and official, institution-generated cultural memory, there is ritualised communicative memory, maintained through interactions among members of the borderland community (community of memory). Secondly, the thesis contributes to various studies within the interactionist paradigm and proves the usability of Goffman’s face-work theory as an analytical tool. Thirdly, the conducted research demonstrates the validity of the photo-elicitation method. The thesis concentrates lastly on two different borderlands of Central Europe which became state peripheries after 1989 and have become a voice in the debate over the social, economic, and cultural condition of the borderland territories in Central Europe.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D. 8.45 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Krzysztof Olechnicki 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Gábor Oláh 183 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D. 154 kB