velikost textu

Diferenciace komerční suburbanizace v metropolitních areálech měst Plzeň a Olomouc

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diferenciace komerční suburbanizace v metropolitních areálech měst Plzeň a Olomouc
Název v angličtině:
Differentiation of commercial suburbanization in Plzeň and Olomouc metropolitan areas
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Šimon Štrba
Vedoucí:
Mgr. Petr Koloušek
Oponent:
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
Id práce:
170529
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Sociální geografie a geoinformatika (BSGG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Komerční suburbanizace, metropolitní areál, CORINE LAND COVER, URBAN ATLAS
Klíčová slova v angličtině:
Commercial suburbanization, metropolitean area, CORINE LAND COVER, URBAN ATLAS
Abstrakt:
ABSTRAKT Účelem této bakalářské práce je výzkum vývoje komerční suburbanizace na území metropolitních areálů (MA) měst Plzeň a Olomouc v období 1990 – 2018. Výzkum diferenciace komerční suburbanizace byl založen na analýze prostorových dat získaných z databáze Corine Land Cover (CLC), která byla v období 2006 – 2012 doplněná o data z databáze Urban Atlas. Z databází byly v rámci zájmových území extrahovány změnové plochy obsahující informaci o rozloze a období vzniku, které byly následně doplněné o typ funkčního využití. Metropolitní areály byly mezi sebou na základě výsledků analýzy porovnány. Z analýzy vyplynulo, že byl rozvoj komerční suburbanizace ve vybraných metropolitních areálech relativně značný a v daných MA lišil zejména z hlediska struktury převažujících kategorií. MA se dále lišily z hlediska dynamiky rozvoje procesu komerční suburbanizace a také z hlediska prostorového rozmístění uvnitř metropolitních areálů. Odlišná struktura kategorií land-use (LU) může být do jisté míry vysvětlována odlišnou makro-polohou vybraných metropolitních areálů v Česku. Rozvoj komerční suburbanizace v lokalitách byl u obou MA značně podmíněn dopravním faktorem. Klíčová slova: komerční suburbanizace, diferenciace, metropolitní areál, Plzeň, Olomouc, databáze Corine Land Cover, databáze Urban Atlas
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The purpose of this thesis is to investigate the development of commercial suburbanization in Pilsen and Olomouc metropolitan areas between 1990 and 2018. The research of differentiation of commercial suburbanization was based on spatial data analysis, obtained from Corine Land Cover database, data from the Urban Atlas database was added in the time period 2006 – 2012. Change areas were extracted from databases within the areas of interest. Spatial data containing information about the area extent and period of origin, they were subsequently supplemented with the type of functional use (land-use). The comparison of metropolitan areas was based on the results of the analysis. The analysis showed that the main difference within the development of commercial suburbanization in the selected metropolitan areas was in the structure of functional categories. Then, there was a difference in development rate of commercial suburbanization and also in spatial distribution of commercial suburbanization within the metropolitan areas. The structure- based difference could to a certain degree be interpreted by different macro-location within the Czech Republic. There was a considerable influence of transport factor within the formation of a spatial distribution of commercial suburbanization in both MAs. Key words: commercial suburbanization, differentiation, metropolitan areas, Pilsen, Olomouc, Corine Land Cover database, Urban Atlas database
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šimon Štrba 3.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Šimon Štrba 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Šimon Štrba 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Koloušek 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petra Špačková, Ph.D. 533 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Šimon Štrba 215 kB