velikost textu

Evolutionary history, systematics and biogeography of Southern Hemisphere hydrophilid beetles (Coleoptera)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evolutionary history, systematics and biogeography of Southern Hemisphere hydrophilid beetles (Coleoptera)
Název v češtině:
Evoluce, systematika a biogeografie vodomilovitých brouků (Coleoptera: Hydrophilidae) jižní polokoule
Typ:
Disertační práce
Autor:
Matthias Seidel, M.Sc., Ph.D.
Školitel:
Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.
Oponenti:
Jesus Gomez-Zurita, Ph.D.
Matthew L. Gimmel, Ph.D.
Id práce:
170476
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
ostrovní biogeografie, fylogeografie, Nová Zéland, evoluce, fylogeneze, hmyz, brouci, hrabanka
Klíčová slova v angličtině:
island biogeography, phylogeography, New Zealand, evolution, phylogeny, insects, beetles, leaf litter
Abstrakt:
izertační práci je složen z výsledků studia fylogeneze, biogeografie, taxonomie a ekologie vodomilovitých brouků (Coleptera: Hydrophilidae) jižní polokoule se zaměřením na Nový Zéland. Úvodní kapitola stručně shrnuje rozpad Gondwany vodomilovitých brouků Nového Zélandu a divezita podčeledi Cylominae na Novém Zélandu a celosvětově. Výzkumná část zahrnuje čtyři publikované práce a dva rukopisy. První práce tovanou fylogenezi brouků a poskytuje tak mimo jiné nový odhad stáří nadčeledi Hydrophiloidea. Tento odhad je následně využit v biogeografie gondwanských Cylominae. Tato podčeleď, jejíž jméno bylo obnoveno díky ě před jménem Rygmodinae, se skládá ze dvou tribů: Andotypini a Cylomini. Disjunktní rozšíření podčeledi Cylominae je z části výsledkem vikariance a z části disperze na dlouhou vzdálenost mezi kontinenty. Nejpozoruhodnějším příkladem disperze je případ jed afrického zástupce podčeledi, který kolonizoval Afriku z Austrálie ca před 50 miliony let, tj. dlouho po oddělení Afriky od zbytku Gondwany. Na základě morfologie je popsán nový rod se dvěma africkými druhy a oddělen od chilského rodu rodů a 61 druhů, z nichž tři rody a 25 druhů zůstává nepopsáno. Revidován je novozélandský , se dvěma novými druhy několika jedinců. To ukazuje na extrémní vzácnost celého rodu. Pomocí sekvencí DNA byly dospělcům tohoto rodu přiřazeny larvy, která jsou následně popsány. Další linie, která je Jedná se o první rod vodomila popsaný pouze na základě larvy. Nakonec je studována a shrnuta , zvláštní novozélandské skupiny, jejíž dospělci navštěvují květy a živí se pylem, zatímco larvy žijí ve vodním prostředí. Dospělec a larva tedy obývají zcela různé habitaty, což je v rámci vodomilů unikátní. Součástí práce je rovněž první popis larev tohoto
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The research presented in my PhD thesis consists of phylogenetic, biogeographic, taxonomic and ecological research of Southern Hemisphere water scavenger beetles (Coleoptera: Hydrophilidae) with a special emphasis on New Zealand. The introductory chapter provides a brief outline on the break-up of Gondwana and geological processes that shaped New Zealand and its fauna. Furthermore, the diversity of New Zealand Hydrophilidae and worldwide diversity of the hydrophilid subfamily Cylominae and its taxonomic history are illustrated. The scientific part of the thesis contains 4 published papers and 2 manuscripts. The first study recalibrates the Coleoptera time tree, providing new age estimates for the Hydrophiloidea, among others. The new age estimate is implemented in the second study, a phylogenetic study that reconstructs the biogeography of the ‘Gondwanan’ Cylominae beetles. The Cylominae, whose name was reinstated through nomenclatural priority over Rygmodinae in a separate paper, are found to consist of two tribes, Andotypini and Cylomini. The disjunct distribution of Cylominae is shown to be partly the result of vicariance and partly of long-distance oversea dispersal. The most remarkable long-distance dispersal is that of the only African representative of the subfamily which reached Africa from Australia about 50 million years after Africa diverged from the remaining Gondwanan land masses. Based on morphological evidence, a new genus Relictorygmus is established for the two African species and is diagnosed from the Chilean Cylorygmus. The morphological and molecular studies of New Zealand cylomine beetles revealed a total of 13 genera and 61 species of which 3 genera and 25 species remain undescribed. The New Zealand genus Saphydrus is revised, revealing two new species, S. moeldnerae and S. tanemahuta, known from very few specimens indicating the extreme rarity of the genus. Furthermore, immature stages were associated with Saphydrus adults by DNA sequences and described. Another lineage genetically and morphologically distant to Saphydrus, is described as Enigmahydrus larvalis. It is the first hydrophilid genus and species described from immature stages only. Lastly, the ecology of Rygmodus, the enigmatic New Zealand hydrophilid with flower-visiting pollen-feeding adults and aquatic larvae, is studied and summarized. The genus is found to be unique within the Hydrophilidae in inhabiting different habitats as adult and larvae. The larvae of Rygmodus are described for the first time.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Matthias Seidel, M.Sc., Ph.D. 29.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Matthias Seidel, M.Sc., Ph.D. 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Matthias Seidel, M.Sc., Ph.D. 109 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Matthias Seidel, M.Sc., Ph.D. 476 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jesus Gomez-Zurita, Ph.D. 379 kB
Stáhnout Posudek oponenta Matthew L. Gimmel, Ph.D. 240 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 570 kB