velikost textu

Specifický vývoj druhého bydlení v chráněném území na příkladu trampských osad v Českém ráji

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifický vývoj druhého bydlení v chráněném území na příkladu trampských osad v Českém ráji
Název v angličtině:
Specific development of second homes in a protected area on the example of tramp communes in the Bohemian Paradise
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Brandejská
Vedoucí:
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Petr Jehlička, Ph.D.
Id práce:
170041
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Regionální a politická geografie (NRPGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tramping je vnímán jako unikátní fenomén českého kulturního prostředí, který je z pohledu geografie zařazován do výzkumu tzv. druhého bydlení. Tato diplomová práce pojednává o jeho podobě a vývoji v Chráněné krajinné oblasti Český ráj, prvním velkoplošně chráněném území v tehdejším Československu, přesněji v dnešní přírodní rezervaci Podtrosecká udolí a jejím blízkém okolí. Práce se soutředí na dva aspekty - primárně pojednává o specifickém vývoji osídlení spojeném s výstavbou trampských osad (chat) a srovnává ho s obecným vývojem trampingu a celkově druhého bydlení během 20. století doposud. Dále se soustředí na vývoj tamní trampské komunity, která se vyvíjela současně s osídlením, to bylo prvně tvořeno trampy- osadníky a později chataři-rekreanty. Teoretická část práce představuje čtenáři význam mezilidských vztahů a jejich možné materiální i nemateriálních projevy, kdy je tramping vnímán jako proud subkultury, ve kterém jsou poté územně dělené komunity. Dále se věnuje tématu ochrany přírody, jednak oficální, ze strany státu a taktéž prezentuje proud neformální, ke kterému se řadili i mnozí trampové. Praktická část je zpracována chronologicky, od počátků vývoje hnutí do dnešních dnů. V časově oddělených kapitolách jsou představena témata, které byla nadnesena v teoretické části práce a jsou v praktické části postupně odkrývána. Klíčová slova: tramping, Český ráj, chatařství, druhé bydlení, chatové osady
Abstract v angličtině:
Summary Tramping is perceived as a unique Czech cultural phenomenon that belongs to the subject of geographical research of second homes. The master thesis covers the character and evolution of tramping in Nature Reserve Podtrosecká údolí and its close surroundings. Nature Reserve Podtrosecká údolí is a part of Český ráj, the first large scale protected area in former Czechoslovakia. The thesis primarily focuses on the history of tramp communes, especially the establishment of tramp cottages in the researched area and analyzes the history of the settlements during 20th century to this day within the context of tramping movement as well as second home phenomenon as such. Apart from that, the thesis discusses the evolution of tramping communities from tramps-settlers to cottagers-vacationers. The theoretical part of the thesis presents the significance of social relationships and possible tangible as well as intangible communitarian cultural traits. Tramping is a subculture with multiple distinct communities in several geographical areas. Furthermore, the theoretical part includes the environmental protection – both formal that is driven by governmental driven as well as informal that includes many tramps. The practical part is chronologically ordered from the early beginning of tramping movement until present time. The chapters, devoted to several eras of tramping history, deal with topics that were raised in the theoretical part of the thesis. Keywords: tramping, Czech Paradise, cottage-life, second-homes, cottage settlement
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Brandejská 8.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Brandejská 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Brandejská 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Dana Fialová, Ph.D. 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Jehlička, Ph.D. 360 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 153 kB