text size

Konfiskace a přídělové řízení podle dekretů prezidenta republiky v rozhodovací praxi českých soudů

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Konfiskace a přídělové řízení podle dekretů prezidenta republiky v rozhodovací praxi českých soudů
Titile (in english):
Confiscation and the Allotment Procedure pursuant to Presidential Decrees in Czech Case Law
Type:
Rigorosum thesis
Author:
PhDr. Mgr. Radek Tomáš
Opponents:
doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Thesis Id:
169544
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Environmental Law (22-KPZP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
14/04/2016
Defence result:
Fail
Language:
Czech
Keywords (in czech):
konfiskace, přídělové řízení, dekrety prezidenta republiky
Keywords:
confiscation, allotment procedure, presidential decrees
Abstract (in czech):
Výtah Tato práce se zabývá reflexí konfiskace a přídělového řízení podle dekretů prezidenta republiky v současné rozhodovací praxi českých soudů. Toto řízení nebylo v mnoha případech dosud dokončeno nebo z něj vyvstávají problémy v oblasti právních vztahů k nemovitostem a knihovního pořádku, jež přetrvávají až do dnešní doby. Analyzuje a kategorizuje relevantní právní předpisy a judikaturu podle materiálního kritéria. Výsledkem jsou přehledně sestavené okruhy nejvýznamnějších judikátů k jednotlivým identifikovaným problémům a posouzení ustálenosti rozhodovací praxe či předpokladu dalšího judikatorního vývoje v jednotlivých okruzích.
Abstract:
Abstract This thesis deals with the reflection of confiscation and the allotment procedure pursuant to presidential decrees in Czech case law. In numerous cases, the allotment procedure has still not been completed or persistent problems arise from it in the area of legal relations to immovables and their registration up to the present day. The thesis analyses and categorises relevant statutory and case law based upon the material criterion. The result is a set of clearly defined thematic groups of the most significant judgements covering the individual problems identified and an analysis of the stability of the case law or the lack thereof in the individual thematic groups.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Mgr. Radek Tomáš 4.69 MB
Download Abstract in czech PhDr. Mgr. Radek Tomáš 19 kB
Download Abstract in english PhDr. Mgr. Radek Tomáš 18 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. 430 kB
Download Opponent's review JUDr. Martina Franková, Ph.D. 203 kB
Download Defence's report 171 kB