velikost textu

Konfiskace a přídělové řízení podle dekretů prezidenta republiky v rozhodovací praxi českých soudů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konfiskace a přídělové řízení podle dekretů prezidenta republiky v rozhodovací praxi českých soudů
Název v angličtině:
Confiscation and the Allotment Procedure pursuant to Presidential Decrees in Czech Case Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Mgr. Radek Tomáš
Oponenti:
doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Id práce:
169544
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
konfiskace, přídělové řízení, dekrety prezidenta republiky
Klíčová slova v angličtině:
confiscation, allotment procedure, presidential decrees
Abstrakt:
Výtah Tato práce se zabývá reflexí konfiskace a přídělového řízení podle dekretů prezidenta republiky v současné rozhodovací praxi českých soudů. Toto řízení nebylo v mnoha případech dosud dokončeno nebo z něj vyvstávají problémy v oblasti právních vztahů k nemovitostem a knihovního pořádku, jež přetrvávají až do dnešní doby. Analyzuje a kategorizuje relevantní právní předpisy a judikaturu podle materiálního kritéria. Výsledkem jsou přehledně sestavené okruhy nejvýznamnějších judikátů k jednotlivým identifikovaným problémům a posouzení ustálenosti rozhodovací praxe či předpokladu dalšího judikatorního vývoje v jednotlivých okruzích.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the reflection of confiscation and the allotment procedure pursuant to presidential decrees in Czech case law. In numerous cases, the allotment procedure has still not been completed or persistent problems arise from it in the area of legal relations to immovables and their registration up to the present day. The thesis analyses and categorises relevant statutory and case law based upon the material criterion. The result is a set of clearly defined thematic groups of the most significant judgements covering the individual problems identified and an analysis of the stability of the case law or the lack thereof in the individual thematic groups.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Radek Tomáš 4.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Radek Tomáš 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Radek Tomáš 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. 430 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martina Franková, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 171 kB