velikost textu

Interaction of Galectin-1 with human NK cell receptors

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interaction of Galectin-1 with human NK cell receptors
Název v češtině:
Interakce Galektinu-1 s receptory lidských NK buněk
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Celeste de Sousa Santos Abreu
Vedoucí:
RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jiří Pavlíček, Ph.D.
Id práce:
169493
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (N1406)
Obor studia:
Biochemie (NBIOD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
NK buňky, CD69, Galektin-1, glykosylace, mikrotermoforézy
Klíčová slova v angličtině:
NK cell, CD69, Galectin-1, glycosylation, microscale thermophoresis
Abstrakt:
Abstrakt Přirozeně zabíječské buňky (z anglického natural killer cells) jsou subpopulace efektorových lymfocytů, které mají cytotoxickou aktivitu a schopnost produkovat cytokiny, považované za nedílnou součást vrozené imunitní odpovědi. Funkce NK buněk zahrnují eliminaci nádoru, zapojení a regulaci antivirových imunitních odpovědí a regulaci imunitních buněk produkcí a sekrecí chemokinů a cytokinů. CD69 je transmembránový receptor podobný lektinům typu C exprimovaný v NK buňkách. CD69 je aktivačním receptorem NK buněk a slouží jako velmi časný marker aktivace lymfocytů. V posledních letech byly popsány předpokládané proteinové ligandy CD69: Galektin-1, S1P1, S100A8/S100A9 a Myl9/12. Galektin-1 je typický lektin charakterizovaný přítomností společného lektinového strukturního motivu a domény rozpoznávající a podílející se na vazbě sacharidů. Galektin-1 byl identifikován jako vazebný partner pro CD69 na základě biologických a funkčních studií, ale strukturální podrobnosti o komplexu stále chybí. Tato práce popisuje úspěšné zavedení protokolu pro expresi mutované formy galektinu- 1 neobsahující cysteiny ani purifikační kotvu a studium interakce mezi galektinem-1 a receptory NK buněk. Interakce byla studovaná mikrotermoforézou a byla popsána jako závislá na přítomnosti N-vázané glykosylace na povrchu receptoru. Klíčová slova: NK buňky, CD69, Galektin-1, glykosylace, mikrotermoforézy
Abstract v angličtině:
Abstract Natural killer (NK) cells are a subpopulation of effector lymphocytes with cytotoxic activity and cytokine-producing functions considered as an integral part of the innate immune response. Functions of NK cells include tumour elimination, engagement and regulation of antiviral immune responses and regulation of immune cells by production and secretion of chemokines and cytokines. CD69 is a C-type lectin-like transmembrane receptor expressed in NK cells. CD69 is an activating receptor and acts also as a very early marker of lymphocyte activation. Putative protein ligands have been described for CD69 in the last years: Galectin-1, S1P1, S100A8/S100A9 and Myl9/12. Galectin-1 is a prototypical lectin characterized by the presence of a common lectin structural fold and a carbohydrate recognition domain involved in carbohydrate binding. Galectin-1 was identified as a binding partner for CD69 based on biological and functional studies, but structural details about the complex are still missing. This thesis describes the successful establishment of an expression protocol for a tag-less cysteine-less mutant of galectin-1 and the study of the interaction between galectin-1 and NK cell receptors. The interaction was studied using microscale thermophoresis and confirmed as dependent on the presence of a N-glycan moiety on the NK cell receptor surface. Key-words: NK cell, CD69, Galectin-1, glycosylation, microscale thermophoresis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Celeste de Sousa Santos Abreu 2.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Celeste de Sousa Santos Abreu 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Celeste de Sousa Santos Abreu 116 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. 294 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Pavlíček, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 154 kB