velikost textu

Odborová organizace jako právnická osoba

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odborová organizace jako právnická osoba
Název v angličtině:
A trade union as a legal entity
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petr Tauc
Vedoucí:
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Id práce:
169304
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odborová organizace sociální spravedlnost sociální dialog
Klíčová slova v angličtině:
trade union social justice social dialogue
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je zejména popsat odborovou organizaci jako právnickou osobu a zároveň poskytnout i pomocí empirického přístupu bližší náhled na společenskou realitu, která odborovou organizaci obklopuje. Tato práce se tak snaží i o provedení určité analýzy toho, jak společenské realita ovlivňuje odborovou organizaci, a i naopak jak často chování odborové organizace může mít přímý vliv na společenské nálady. O hodnocení odborové organizace se tato práce pokouší s ohledem na veškeré historické souvislosti, proto je tato práce i zaměřena na historické pozadí pracovních a sociálních podmínek na českém území, které jsou hlavní motivací pro odborové organizování. Poukazuji rovněž i na současná úpravu ohledně působení odborových organizací u zaměstnavatele, kdy se snažím popsat současný rozsah oprávnění odborových organizací pro lepší představu ohledně práce jednotlivých odborových funkcionářů. Téma odborových organizací je rovněž velice aktuální s ohledem na stále nedávnou rekodifikaci soukromého práva účinnou od roku 2014 a s ní spojený nový model systematizace soukromých právnických osob. Pojetí odborové organizace a její možné kvalifikace jako právnické osoby tvoří poslední část této práce. I přes obecně přijímanou kvalifikaci odborové organizace jako spolku, probíhá nadále stále živá diskuze o skutečném právním režimu odborových organizací, a i jejich postavení v rámci celého systému s ohledem na mezinárodní úpravu a ústavněprávní aspekty této problematiky. Dané téma práce jsem zvolil z důvodu určitého nepochopení pravého smyslu odborových organizací, která ve společenském vědomí neustále přetrvává, a to s ohledem na období let 1948–1989, kdy odborové organizace plnily úkoly na poli státní správy a pro pracující byly zajímavé pouze jako organizátoři hromadných rekreací za velice příznivé ceny. Vypracováním této práce si tak dávám i osobní malý úkol přispět na poli společenského povědomí o důležitosti a významu odborových organizací na poli sociálního dialogu.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is mainly to describe a trade union as a legal entity and provide through an empirical approach a closer look at the social reality surrounding a trade union. This thesis also analyses the impact of the social reality on the trade union and, on the contrary, consequences of the trade union behaviour, which can directly influence the social mood. The thesis also examines the current position of the trade union from its rich historical context. That is the main reason, why this thesis contains a very detailed overview of the historical fight for good working conditions in the Czech territory. I personally consider this part as very important, as good working conditions are main indicator of willingness to unionize into a trade or a labour union. The thesis likewise focuses on the description of the current legal regulation of a trade union competence at an employer. It is important for better understanding functionary work, which is not only about collective bargaining. The trade union topic is very actual due to the recent recodification of private law and the emerged issue of new classification model of legal entities. The issue is very often subject to doctrine and judicial decisions (especially in case of a trade union). Generally speaking, we can say that not all subjects classify a trade union as a Czech association (lat. collegium). Certain interest groups are trying to find enough arguments for a special classification of trade union as a legal entity sui generis. My main motivation to capture this topic is the social misunderstanding of the main aim and role of a trade union. Trade union is still very often identified as part of Czech bureaucracy, which has no attractiveness for young people. Through this thesis, I would like to provide a personal contribution and prove that a trade union has a key role in our contemporary social dialogue.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Tauc 1.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Tauc 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Tauc 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 217 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 152 kB