velikost textu

Komparace tělesné stavby a výkonnosti u vrhačů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace tělesné stavby a výkonnosti u vrhačů
Název v angličtině:
Comparison of bodytypes, weight, hight and It‘s relationship to performance
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Marek Pecha
Vedoucí:
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Id práce:
169189
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Atletika (51-600100)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
somatotyp, výkonnost, atletické vrhy, tělesná stavba, výška, hmotnost, BMI
Klíčová slova v angličtině:
bodytype, long performance, athleticthrows, body composition,height, weight, BMI
Abstrakt:
Abstrakt Název: Komparace tělesné stavby, výšky, váhy a výkonnosti u vrhačů Cíl: Komparace tělesné stavby nejlepších světových vrhačů v minulosti a současnosti. Druhým cílem je srovnání tělesných proporcí světové špičky v jednotlivých disciplínách. Metody: Rešerše odborných publikací, analýza a komparace tělesné stavby atletů. Srovnání výsledků v závislosti tělesných parametrů v jednotlivých disciplínách. Výsledky: Výsledkem práce je dokument objasňující zdali mají tělesné proporce vliv na maximální výkon atleta a jeho dlouhodobou výkonnost. Z naší práce je dle výpočtů a jejich srovnání patrné, že v některých disciplínách má opravdu výška a váha přímý vliv na dosažený výkon atleta. Korelace se objevila zejména v disciplínách, kde je vrh dosažen přímočarým pohybem. V disciplínách kde předchází finálnímu odhodu pohyb po kružnici je vliv výšky a váhy na výkon minimální. V druhé části jsme vypozorovali vývoj výšky a váhy v jednotlivých vrhačských disciplínách v průběhu času. Klíčová slova: somatotyp, výkonnost, atletické vrhy, tělesná stavba, výška, hmotnost, BMI
Abstract v angličtině:
Abstract Topic: Comparison of bodytypes, weight, hight and It‘srelationship to performance Goal: The goal is to compare body types of world elite athletes from past and present in athletict hrows. Second goal is to compare weight and height in different disciplines. Methods: Research in specialized sources, analyse and comparison athletes body types. Comparison of body types with performances in disciplines. Results: Wecreated a dokument which contain if body proportions are affecting on a throwers performance in short and long therm. From our results is obvious that hight and weight are really matters in some disciplines. We found a strong dependence in javelin throw and in shot put. In disciplines where prevails rotation moves is dependence much lowor there is practicaly none. In the second part we foundout differences in hight and weight in throws through the time. Keywords: bodytype, long performance, athletic throws, body composition,height, weight, BMI
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Marek Pecha 675 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Marek Pecha 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Marek Pecha 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. 152 kB