velikost textu

Vybrané otázky trestní odpovědnosti trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané otázky trestní odpovědnosti trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
Název v angličtině:
Selected issues of penal liability for offences against human dignity in the sexual area
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petra Vorlíková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
168527
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti Oběť
Klíčová slova v angličtině:
Criminal offences against human dignity in the sexual area Victim
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce je zaměřena na skutkové podstaty trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti s důrazem na aktuální judikaturu, poznatky státních zastupitelství, jakož i kriminologické aspekty. Stranou nezůstala ani typizace oběti a pachatele těchto trestných činů, jakož i procesní specifika dokazování a ochrana obětí, poskytovaná jak trestním řádem, tak zákonem o obětech trestných činů.
Abstract v angličtině:
Abstract The doctoral thesis deals with the states of facts of the criminal offences against human dignity in the sexual area with focus on current case law, knowledges of prosecutors, as well as criminological aspects. Also included were typing of victims and perpetrators of these crimes as well as procedural specifics evidence and victim protection as provided by the Criminal Procedure Code and Offence Victims Code.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petra Vorlíková 1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petra Vorlíková 197 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petra Vorlíková 195 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 167 kB