velikost textu

Analýza neformálních sociálních vztahů v procesu učení na pracovišti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza neformálních sociálních vztahů v procesu učení na pracovišti
Název v angličtině:
Analysis of Informal Social Relationships in Workplace Learning Process
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Urbanová
Vedoucí:
PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
Id práce:
168393
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Andragogika a personální řízení (ANDR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sociální vztahy na pracovišti|Sociometrie|Učení na pracovišti|Učení skrze pracoviště|Učení pro pracoviště
Klíčová slova v angličtině:
Social Relationship in Workplace|Sociometry|Workplace learning|Learning through the workplace|Learning for the workplace
Abstrakt:
Abstrakt Koncept Workplace learning je moderním pojetím procesu učení na pracovišti, který definuje učení jako interakci mezi jedincem a pracovištěm, které chápeme jako sociální prostředí. Tento přístup redefinuje tradiční způsoby pojetí profesního vzdělávání a poskytuje nový pohled na proces učení v organizaci jako nepřetržitý proces učení, jež je vymezen prostorem pracoviště. Cílem diplomové práce je ověření hypotézy o souvislosti množství a kvality vztahů na pracovišti a intenzity učení. Pro analýzu procesu učení jsou v diplomové práci použity nástroje kvalitativního výzkumu. Zkoumání neformálních vztahů na pracovišti je realizováno pomocí sociometrického dotazníku a doplněno o rozhovory s vybranými zaměstnanci, kteří reprezentují jednotlivé hierarchické stupně v organizaci. Empirické šetření práce proběhlo ve třech průmyslově orientovaných organizacích odlišných oborů na území Moravy, konkrétně v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji.
Abstract v angličtině:
Abstract Modern approach to process of workplace learning is called The workplace learning concept. It is defined as an interaction between person and his/her workplace. This approach redefines conservative classification of profession education and brings new insight on the process of permanent learning inside company in defined workplace boundaries. Primary objective of this diploma thesis is to verify dependencies between informal employee’s relationships on a workplace and process of their learning. Informal relationships analysis is done via sociometric questionnaire and qualitative interviews with chosen employees who represents each hierarchy levels inside organization. Empiric evaluation was executed in three different industrial oriented Moravian companies in three administrative regions of Czech Republic: South Moravian Region, Zlin Region and Moravian−Silesian Region.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Urbanová 3.09 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Urbanová 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Urbanová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Urbanová 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 260 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. 283 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 385 kB