velikost textu

Typy úsměvu dítěte během rané interakce s matkou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Typy úsměvu dítěte během rané interakce s matkou
Název v angličtině:
Infant Smile Types in the Early Mother - Infant Interaction
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Krátká
Vedoucí:
PhDr. Eva Šírová, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Konzultant:
Mgr. Gabriela Marková, Ph.D.
Id práce:
168289
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
úsměv|raná interakce|hra|sociální herní rutina|stimulující dotek
Klíčová slova v angličtině:
smile|early interaction|play|social game routines|stimulating touch
Abstrakt:
Práce se zabývá různými typy úsměvu kojence během jeho rané interakce , přičemž se orientuje na výskyt úsměvů při hře při sociální herní rutině, porovnání s ostatní individuální í a současně mapuje vliv stimulujícího doteku Predikce byly testovány na datech získaných kv ální studií, kdy byl během přirozené interakce 32 dyád matek s jejich čtyřměsíčními dětmi kódován jednak výskyt a trvání čtyř typů úsměvu (prostý, duchennský, hravý a vní) a dále přítomnost sociální herní rutiny a stimulujícího doteku m Výsledky analýz potvrdily přítomnost všech sledovaných úsměvů u čtyřměsíčních ů. Dále ukázaly výrazně vyšší výskyt všech typů úsměvu během individuálních interakcí oproti sociální herní rutině a zároveň potvrdily se stimulujícím Klíčová slova Úsměv, raná interakce, hra, sociální herní rutina, stimulující dotek
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with different types of smile of an infant during its early interaction with mother; or more specifically, it focuses on occurrence of smiles during social game routines as compared to other individual interactions, while also mapping the effect of mother’s stimulating touch. The predictions were tested on data obtained by a quasi-experimental study, where natural interaction of 32 dyads of mothers with their four-month-old infants was coded for the occurrence and duration of four types of smile (simple, duchenne, play, and duplay), social game routines, and stimulating touch. The results showed the presence of all observed smiles in four-months old infants. Furthermore, there was a significantly higher incidence of all types of smiles during individual interactions as compared to social game routines, and at the same time the association of smiles with mother’s stimulating touch was confirmed. Keywords: Smile, early interaction, play, social game routines, stimulating touch.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Krátká 935 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Krátká 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Krátká 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 360 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 237 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 152 kB