velikost textu

Československo-japonské hospodářské vztahy mezi světovými válkami (institucionální zázemí, zahraniční obchod, transfer technologií a vstupní bariéry)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Československo-japonské hospodářské vztahy mezi světovými válkami (institucionální zázemí, zahraniční obchod, transfer technologií a vstupní bariéry)
Název v angličtině:
Czechoslovak-Japanese economic relations between the world wars (institutional background, foreign trade, technology transfer and entry barriers)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tomáš Gecko
Oponenti:
prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Id práce:
168119
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - hospodářské a sociální dějiny (HSD)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
20. 11. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezinárodní vztahy, hospodářské vztahy, meziválečné Československo, československo-japonské vztahy
Klíčová slova v angličtině:
international relations, economic relations, interwar Czechoslovakia, Czechoslovakia-Japanese relations
Abstrakt:
Rigorózní práce klade důraz na analýzu institucionálního zázemí pro meziválečné československo- japonské hospodářské vztahy. Dále se zaměřuje na interpretaci vnějších ekonomických vztahů Československé republiky s Japonskem a zohledňuje přítomnost bariér pro vstup na tamní trh v kontextu snah o jejich odstraňování. Metodologicky je k práci přistupováno na základě teorie mezinárodního obchodu a strukturní a institucionální analýzy, čemuž odpovídá rozdělení textu do příslušných kapitol.
Abstract v angličtině:
The thesis focuses on the analysis of the institutional background for the inter-war Czechoslovak- Japanese economic relations. It also focuses on the interpretation of external economic relations of Czechoslovak republic with Japan and takes into account the presence of entry barriers in the context of efforts to eliminate them. Methodological approach is based on the theory of international trade, and structural and institutional analysis, which divides the text into relevant chapters.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Gecko 9.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Gecko 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Gecko 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D. 2.27 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. 2.4 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 396 kB