velikost textu

Pojetí transcendence lidské existence jako nadpřirozena. Srovnání stanoviska H. de Lubaca a J. Milbanka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojetí transcendence lidské existence jako nadpřirozena. Srovnání stanoviska H. de Lubaca a J. Milbanka
Název v angličtině:
The Concept of Transcendence of Human Being as The Supernatural. A Comparison of Opinions of H. de Lubac and J. Milbank
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Čadanová
Vedoucí:
ThLic. Prokop Brož, Th.D.
Oponent:
ThLic. Lukáš Nosek, Th.D.
Id práce:
167793
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nadpřirozeno; teologická antropologie; transcendence; H. de Lubac; J. Milbank
Klíčová slova v angličtině:
supernatural; theological anthropology; transcendence; H. de Lubac; J. Milbank
Abstrakt:
Anotace ČADANOVÁ, Lucie. Pojetí transcendence lidské existence jako nadpřirozena. Srovnání stanoviska H. de Lubaca a J. Milbanka. Práce se zabývá pojetím nadpřirozena u Henri de Lubaca a recepcí tohoto pojetí u anglikánského teologa Johna Milbanka, jednoho z čelních představitelů směru Radical Orthodoxy. Cílem práce je postihnout styčné body a rozdíly mezi jejich přístupy. V úvodní části práce objasníme pojmy přirozenost, nadpřirozenost a milost a jejich vzájemný vztah a pojednáme o historickém vývoji teologického myšlení o nadpřirozeném určení člověka. V další části si podrobněji ozřejmíme, jakým způsobem se uvedení teologové vypořádávají s otázkou transcendentního určení lidského bytí. V závěru práce pak oba přístupy porovnáme. Klíčová slova nadpřirozeno; teologická antropologie; transcendence; H. de Lubac; J. Milbank
Abstract v angličtině:
Annotation ČADANOVÁ, Lucie. The Concept of Transcendence of Human Being as The Supernatural. A Comparison of Opinions of H. de Lubac and J. Milbank This work deals with the conception of the supernatural by Henri de Lubac and the reception of this concept in work of Anglican theologian John Milbank, one of the leading representative of the Radical Orthodoxy movement. The introductory part of the work explained the concepts of naturalness, supernature and grace and their mutual relationship, as well as the historical development of theological thinking about the supernatural destination of man. In the following chapters we elucidate the way how these theologians are dealing with the question of transcend destination of the human being. We attempt to crystallize the main points of contact and the differences between their approaches. Keywords supernatural; theological anthropology; transcendence; H. de Lubac; J. Milbank
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Čadanová 1.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Čadanová 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Čadanová 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ThLic. Prokop Brož, Th.D. 554 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Lukáš Nosek, Th.D. 3.82 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Tomáš B. Mohelník, Th.D. 154 kB