velikost textu

André Lefevere a jeho manipulační škola

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
André Lefevere a jeho manipulační škola
Název v angličtině:
André Lefevere and his Manipulation School
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jan Šmrha
Oponenti:
PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D.
PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
Id práce:
167635
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
Obor studia:
Překladatelství: čeština - angličtina (PCA)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
18. 11. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Teoreticko-historiografická rigorózní práce se zabývá teoretickým dílem translatologa André Lefevera. Základem práce je analýza Lefeverových děl v dobovém kontextu vývoje translatologie (zejména v souvislosti s rozvojem deskriptivní translatologie, se vznikem tzv. manipulační školy a s kulturním a sociologickým obratem v translatologii). Práce se zabývá Lefeverovými východisky, postupným vývojem jeho teoretického modelu a významu jeho díla pro vývoj disciplíny, zejména s ohledem na integraci sociokulturních aspektů do výzkumu překladu. Práce rovněž poskytuje přehled nejvýznamnějších kritických reakcí na Lefeverovu tvorbu a aplikací jeho modelu v empirickém výzkumu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This theoretical and historiographical thesis examines the theoretical work of the Translation Studies scholar André Lefevere. It focuses primarily on the analysis of Lefevere‘s work in the context of the development of Translation Studies (particularly in connection with the development of Descriptive Translation Studies, the formation of the “Manipulation School” and the cultural and sociological turns in Translation Studies). The thesis covers Lefevere‘s theoretical underpinnings, the gradual development of his theoretical model and his contribution to the development of the discipline, with special regard to the integration of sociocultural aspects into translation research. Also included is an overview of the most significant critical responses to Lefevere‘s work and of the applications of his model in empirical research. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Šmrha 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Šmrha 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Šmrha 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D. 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 402 kB