text size

„Ústecký masakr“ v sudetoněmecké kultuře vzpomínání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
„Ústecký masakr“ v sudetoněmecké kultuře vzpomínání
Titile (in english):
The Massacre of Aussig in Sudeten German memory culture
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Jan Mareš
Supervisor:
PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Opponent:
Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
Thesis Id:
167565
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Czech History (21-UCD)
Study programm:
History (B7105)
Study branch:
History (HS)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
07/09/2015
Defence result:
very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
31. červenec 1945; masakr; sudetští Němci; kultura paměti; kolektivní paměť; místo paměti; historické vědomí; Most Edvarda Beneše; Ústí nad Labem; Aussig; Aussiger Bote; odsun
Keywords:
31. July 1945; massacre; Sudeten Germans; memory culture; collective memory; sites of memory; historical consciousness; Edvard Beneš Bridge; Ústí nad Labem; Aussig; Aussiger Bote; population transfer
Abstract (in czech):
Abstrakt (česky) Bakalářská práce „, Ústecký masakr‘ v sudetoněmecké kultuře vzpomínání“ popisuje vývoj úlohy tzv. „Ústeckého Masakru“ v kultuře paměti ústeckých sudetských Němců soustředěných kolem původně pomocného spolku Aussiger Hilfsverein. Tento vývoj je vymezen lety 1945 – 1973, během nichž se ustavily formy vzpomínání známé z dnešní doby. Na základě teoretických prací Aleidy Assmannové, Jörna Rüsena a dalších je popsán vývoj této kultury paměti, především postupný přechod od komunikativní, přes kolektivní ke kulturní paměti a formy instrumentalizace a aktualizace těchto událostí u sudetských Němců.
Abstract:
Abstract (in English): Bachelor Thesis „The Massacre of Aussig in Sudeten German memory culture” describes the role the so called „Massacre of Aussig“ had in the memory culture of the Sudeten Germans from Ústí region, organized arround the Aussiger Hilfsverein This developement is delimitated by the years 1945 – 1973. In this time period, the major forms of rememberance used until this day had established themselves. This description of developement of memory culture, especially the graudal of communicative memory into collective and cultural memory as well as methods of instrumentalisation and actualization of these events is based on theoretical works of Aleida Assmann, Jörn Rüsen and others.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Jan Mareš 5.1 MB
Download Abstract in czech Bc. Jan Mareš 162 kB
Download Abstract in english Bc. Jan Mareš 69 kB
Download Supervisor's review PhDr. Jan Randák, Ph.D. 177 kB
Download Opponent's review Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. 262 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. 233 kB