velikost textu

Run-time performance testing in Java

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Run-time performance testing in Java
Název v češtině:
Testování výkonu za běhu v Javě
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jaroslav Kotrč
Vedoucí:
Mgr. Vojtěch Horký
Oponent:
doc. Ing. Petr Tůma, Dr.
Id práce:
167506
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Program studia:
Informatika (N1801)
Obor studia:
Softwarové systémy (ISS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
testování výkonu, testování jednotek, Stochastic Performance Logic, Java
Klíčová slova v angličtině:
performance testing, unit testing, Stochastic Performance Logic, Java
Abstrakt:
Práce je zaměřena na relativní porovnávání výkonu jednotlivých metod. Základem je Stochastic Performance Logic, která například umožňuje vyjádřit, že běh jedné metody trvá nejvýše dvakrát déle než běh jiné metody. Tyto výsledky jsou přenositelnější než absolutní hodnoty. Standardní testy jednotek (metod) jsou rozšířeny o výkonnostní předpoklady a vyhodnoceny za skutečného běhu reálné aplikace. Produkční kód je automaticky upravován pomocí dynamicky přidávné a odebírané instrumentace. Pro instrumentaci je použit nástroj DiSL, což umožňuje hladce měřit i systémové třídy Javy. Metody jsou měřeny postupně, počet souběžně měřených metod se dynamicky mění a měřící kód je odstraněn, jakmile jsou získána potřebná data. Výsledky ukazují, že tímto způsobem lze snížit maximální okamžitý vliv měření na aplikaci oproti měření všech metod najednou. Srovnáním s nástrojem JMH se ukázalo, že vytvořený prototyp je schopen přesného měření metod běžících déle než 1 ms. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This work focuses on relative comparisons of individual method’s performance. It is based on Stochastic Performance Logic, which allows to express, for example, that one method runs at most two times longer than another method. These results are more portable than absolute values. It extends standard unit tests with performance assumptions, which are evaluated during actual run-time of a released application. Dynamically added and removed instrumentation is used for automatic modification of the production code. Instrumentation part uses DiSL framework to be able to seamlessly measure even Java system classes. Methods are measured sequentially, the number of concurrently measured methods is dynamically changed and the measurement code is removed as soon as required data are obtained. The results show that this approach may bring appreciably lower overhead peaks than measuring all methods at once. The prototype was compared with JMH tool and the results show that it is able to accurately measure methods running longer than 1 ms. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jaroslav Kotrč 601 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jaroslav Kotrč 4.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jaroslav Kotrč 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jaroslav Kotrč 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vojtěch Horký 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D. 78 kB