velikost textu

Pojmosloví a originární vznik vlastnictví jednotky v dikci zák. č. 72/1994 Sb. a zák. č. 89/2012 Sb.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojmosloví a originární vznik vlastnictví jednotky v dikci zák. č. 72/1994 Sb. a zák. č. 89/2012 Sb.
Název v angličtině:
Terminology and original formation of ownership of a unit within the wording of act no. 72/1994 coll. and act no. 89/2012 coll.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Erik Zeman
Oponenti:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
167336
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
17. 10. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bytové vlastnictví, Originární vznik vlastnictví jednotky
Klíčová slova v angličtině:
Ownership of Flats, Original formation of ownership of a unit
Abstrakt:
ABSTRAKT PRÁCE V práci nazvané „POJMOSLOVÍ A ORIGINÁRNÍ VZNIK VLASTNICTVÍ JEDNOTKY V DIKCI ZÁK. Č. 72/1994 SB. A ZÁK. Č. 89/2012 SB.“ se autor pokouší analyzovat některé teoretické, ale i praktické problémy, vznikající při výkladu pojmů bytového vlastnictví a realizaci vzniku originárního vlastnictví jednotek ve světle úpravy zák. č. 72/1994, o vlastnictví bytů a zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zároveň označit možná řešení odstranění těchto problémů.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT In his work titled “ TERMINOLOGY AND ORIGINAL FORMATION OF OWNERSHIP OF A UNIT WITHIN THE WORDING OF ACT NO. 72/1994 COLL. AND ACT NO. 89/2012 COLL.“, the author endeavours to analyse selected theoretical and practical problems arising upon the construction of terms related to ownership of flats and the execution of the formation of original ownership of units in light of the regulation of Act No. 72/1994, Coll., on Ownership of Flats, and Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, and in addition, the author’s objective is to identify possible solutions to eliminating these problems.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Erik Zeman 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Erik Zeman 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Erik Zeman 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB