velikost textu

Význam Velehradských poutí vrámci českých moderních dějin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam Velehradských poutí vrámci českých moderních dějin
Název v angličtině:
The Pilgrimage to Velehrad and its significance during the Modern Era of Czech History
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anežka Valentová
Vedoucí:
Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Alena Marková, Ph.D.
Id práce:
167274
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Historická sociologie (HISO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
poutnictví, nacionalismus, komunismus
Klíčová slova v angličtině:
pilgrimage, nacionalism, communism
Abstrakt:
ABSTRAKT Ve své práci popisuji, jakým způsobem pouti vystupují jako prostor pro setkávání různých diskursů, nabízejí rámec a zdroj kolektivních identit a prostor pro manifestaci zájmových skupin na pozadí různých proměňujících se historických kontextů. Tuto náboženskou tradici pojímám jako tzv. sociální drama. Poutnictví má v tomto pojetí kohesivní funkci a zároveň může vystupovat jako platforma pro vyjádření společenských a politických zájmů. Zaměřuji se na příklad velehradských poutí v období od poloviny 19. století do konce 80. let 20. století, který sleduji na podkladě archivních pramenů. V období Habsburské monarchie se zde realizuje zejména oficiální diskurs státní a církevní v konkurenci s manifestačními snahami národně orientovaných skupin. V období První republiky se na velehradských poutích prezentuje stát a církev k vyjádření nově katolicky pojaté národní identity, zatímco v období komunismu zde na prvním místě vystupuje protistátní diskurs na pozadí snah o manifestaci režimní ideologie.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The Pilgrimage to Velehrad and its significance during the Modern Era of Czech History The purpose of my thesis is to introduce pilgrimage as a phenomenon that can expose various discourses; strengthening and framing collective identity and manifesting various interest groups in the foreground of changeable historical contexts. To explain this religious tradition, I am using a concept of so called, ‘social drama’: Pilgrimage has a cohesive function as well as being a platform for social and political expression. With the help of archival sources, I focus on the pilgrimage to Velehrad in the period between the second half of the 19th Century and the latter period of the 20th. In the era of the Habsburg monarchy, we can see in Velehrad especially, a realization of the official state and church discourse in competition with nationally motivated tendencies for manifestation. During the First Czechoslovak Republic these events are used to present a newly Catholically based national identity under the influence of state and church. In the Communist era interest groups expressed their orientation against the state, but tendencies to manifest the ideology of the regime persisted unerringly in the background.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anežka Valentová 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anežka Valentová 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anežka Valentová 94 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D. 226 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alena Marková, Ph.D. 344 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 152 kB