text size

Emocionalita dětí, v jejichž rodinách probíhalo domácí násilí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Emocionalita dětí, v jejichž rodinách probíhalo domácí násilí
Titile (in english):
Emotionality of children who experienced domestic violence in their families
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Klára Benešová
Supervisor:
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Opponent:
PhDr. Eva Šírová, Ph.D.
Thesis Id:
167205
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Psychology (21-KPS)
Study programm:
Psychology (N7701)
Study branch:
Psychology (PSG)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
24/01/2017
Defence result:
Excellent
Publication of the thesis:
Attachment(s) of the thesis was(were) excluded from public domain.
Language:
Czech
Keywords (in czech):
domácí násilí, dítě, dopady domácího násilí na dítě, emocionalita, rozpoznávání emocí, regulace emocí, IDS
Keywords:
domestic violence, child, impacts of domestic violence on children, emotionality. emotion recognition, emotion regulation, IDS
Abstract (in czech):
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá specifickou populací dětí, které byly ve své rodině vystaveny domácímu násilí. Teoretická část se soustředí na způsoby, jakými domácí násilí ovlivňuje emocionalitu a emocionální vývoj dítěte. Dále se zabývá problematickými aspekty emocionality, které mohou být touto traumatizující zkušeností narušeny. Tyto konkrétní oblasti byly vybrány na základě současných výzkumů, které se emocionalitou dětí vystavených domácímu násilí zabývají. Empirická část práce vznikla ve spolupráci s centrem Locika a kvantitativním a kvalitativním způsobem mapuje vybrané aspekty emocionality dětí. Jsou to především schopnost rozpoznávat emoce a schopnost emoční regulace, a to v kontextu celkového kognitivního vývoje.
Abstract:
Abstract: This thesis studies a specific population of children exposed to domestic violence. The theoretical part is focused on the impacts of domestic violence on emotionality and emotional development of children. It also deals with the problematic aspects of children’s emotionality that are believed to be disturbed by this traumatizing experience. These particular areas were chosen based on present studies focused on the children exposed to domestic violence. The empirical part of the study was developed in cooperation with the Locika centre. It studies chosen aspects of children’s emotionality in a quantitative and qualitative way. Particularly, it investigates the ability to distinguish emotions and the ability of emotion regulation within the overall cognitive development.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Klára Benešová 1.09 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Klára Benešová 1.01 MB
Download Abstract in czech Bc. Klára Benešová 99 kB
Download Abstract in english Bc. Klára Benešová 97 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 77 kB
Download Opponent's review PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 213 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. 114 kB