velikost textu

Výstavy psů jako prostředí mezidruhového působení. Vystavujeme je nebo sebe?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výstavy psů jako prostředí mezidruhového působení. Vystavujeme je nebo sebe?
Název v angličtině:
Dog shows – How species affect each other. Do we show them or ourselves?
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Kunášková
Vedoucí:
PhDr. Tereza Vandrovcová
Oponent:
Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Id práce:
167202
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje fenoménu výstav psů z pohledu mezidruhového působení terénního výzkumu prováděného na Evropě. Práce navazuje na Clifforda Geertze a jeho pasáži o kohoutích zápasech na Bali zabýval propojením člověka a zvířete, a to v se sebeprezentací prostřednictvím jiného druhu; zároveň v reakci na dílo Donny Haraway hledá odpovědi na to, kde na výstavách končí podstata psa jako zvířete a kdy jde už o výtvor člověka; zda jde během výstav ještě právě o psy či zda je to již spíše lidská společenská událost. Kromě zkoumání vzájemného vztahu dvou druhů je cílem práce i do vnitřního společenského života této komunity, vizuální stránky výstav a zázemí, v němž
Abstract v angličtině:
The diploma thesis deals with the phenomenon of dogs exhibitions from the point of view of interdisciplinary action between dogs and humans. It is based on field research conducted at selected international exhibitions in Europe. The work builds on Clifford Geertz and his Interpretation of Cultures, where he pursued the link between human beings and animals in the passage of the Cocks fight in Bali, in connection with self-presentation through another species; at the same time, in response to Donny Haraway's work, it searches for answers to where, at dog shows, the essence of a dog as an animal ends, and when it becomes to be a cultural creation of a human being; whether it is just about dogs during the exhibition or whether it is already a rather human social event. In addition to exploring the interrelationship between two species, the aim of the work is also an inspection of the inner social life of the community, the visual aspects of the exhibitions and the environment in which they take place.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Kunášková 2.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Kunášková 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Kunášková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tereza Vandrovcová 514 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová 152 kB