velikost textu

Boj Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem o Českou korunu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Boj Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem o Českou korunu
Název v angličtině:
Fight between George of Podiebrad and Mathias Corvinus for the Crown of Bohemia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. David Vrchotický
Vedoucí:
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Oponent:
PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
Id práce:
167191
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
15.century|Jiří z Poděbrad|Matyáš Korvín|křížové výpravy|druhá husitská válka|země Koruny české|vozová hradba|husitské vojenství|Frankenštejn
Klíčová slova v angličtině:
15.century|George of Podiebrad|Matthias Corvinus|crusades|second hussite war|Lands of the Bohemian Crown|wagon fort|husitské vojenství|Frankenstein
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná práce se zabývá válkami mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem, a to hlavně z vojenského hlediska. Zaměřuje se na analýzu vojenské taktiky, a to především té české, v kontextu tehdejší politické situace a diplomatických jednání. Hlavními použitými prameny byly Staré letopisy české, německy psaná kronika Eschenloerova a české a německé vojenské řády. Práce se zároveň zabývá i obrazem těchto válek v literatuře. První část je zaměřena na situaci českých zemí během vlády Jiřího z Poděbrad. Následuje hodnocení stavu českého vojenství ve 2. polovině 15. století a rozbor vojenských operací. Klíčová slova 15. století, Jiří z Poděbrad, Matyáš Korvín, křížové výpravy, druhá husitská válka, Země Koruny české, vozová hradba, husitské vojenství, Frankenštejn
Abstract v angličtině:
Abstract This presented Bachelors thesis examines wars between George of Podiebrad and Mathias Corvinus. It aimes on the millitary tactics and mostly the czech one, in the context contemporary political situation and diplomatic negotiations. Main used seources were Staré letopisy české and german written Chronicles by Eschenloer and czech and german millitary orders. It forwards assessment of the situation of czech warfare in 2. half of the 15. century and analysis of the millitary operations. Key words 15.century, George of Podiebrad, Matthias Corvinus, crusades, second hussite war, Lands of the Bohemian Crown, Wagon fort, Hussite warfare, Frankenstein
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Vrchotický 628 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Vrchotický 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Vrchotický 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. 582 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D. 456 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. 154 kB