velikost textu

Přechod žáků mezi základní a střední školou z hlediska výuky matematiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přechod žáků mezi základní a střední školou z hlediska výuky matematiky
Název v angličtině:
Transfer from the lower to upper secondary school from the point of view of teaching mathematics
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Matěj Rašovský
Vedoucí:
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Id práce:
167157
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika (N M)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vzdělávání, přechod, učení, školní vzdělávací program, osobnost, chování
Klíčová slova v angličtině:
Education, transfer, learning, school educational programme, personality, behavior
Abstrakt:
ABSTRAKT: Tato práce má za cíl zhodnotit vliv přechodu žáků ze ZŠ na SŠ z hlediska matematiky. Byly vybrány 3 dívky ze stejné třídy devátého ročníku ZŠ, které přešly na stejnou SŠ do stejné třídy. Pomocí dotazníků a didaktického testu z matematiky, které byly zadávány v září 2014 a v lednu 2015, se hodnotil vliv jejich přechodu na SŠ z hlediska didakticko-psychologického a matematického. Vybrané dotazníky byly rovněž dány jejich učitelům matematiky. Následně se všechny dotazníky porovnaly pro každé období a vyvodily závěry. Přechod měl pro dívky převážně negativní účinek. Dívky stagnovaly ve znalostech matematiky ze ZŠ, přístup k učiteli se zhoršil vlivem jeho větších nároků. Je zde předpoklad, že toto období je přechodné a dívky nakonec svůj postoj k matematice postupem času změní k lepšímu. KLÍČOVÁ SLOVA: Vzdělávání, přechod, učení, školní vzdělávací program, osobnost, chování
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: This thesis is aimed on transfer of pupils from lower to upper secondary school from the point of view of mathematics. It was chosen three pupils which attended the same lower secondary school and transfer to the same upper secondary school. Using questionnaires and mathematical test, which were given in September 2014 and January 2015, was reviewed their transfer from the point of view pedagogical-psychical and mathematical. These questionna ires were given to the teachers also. This transfer was mostly negative for pupils. The level of knowledge of mathematics was the same or even worse. It is caused by different teacher’s access to teaching mathematics. We could hope that this situation will be changed in a couple months. KEYWORDS: Education, transfer, learning, school educational program, personality, behavior
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matěj Rašovský 1.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matěj Rašovský 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matěj Rašovský 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 327 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. 155 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. 153 kB