velikost textu

Věk Dračího doupěte: nové pojetí a komercionalizace volného času na počátku 90.let dvacátého století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Věk Dračího doupěte: nové pojetí a komercionalizace volného času na počátku 90.let dvacátého století
Název v angličtině:
The Age of Draci doupe: New Concept and Commercialization of Leisure Activities during the Early 1990s.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Libor Houha
Vedoucí:
PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Milan Ducháček, Ph.D.
Id práce:
167145
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Altar, Dračí doupě, hry na hrdiny, komercionalizace, postsocialismus, subkultura
Klíčová slova v angličtině:
Altar, commercialization, Draci doupe, role-playing games, postsocialism, subculture
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce pojednává o fenoménu her na hrdiny v prostředí Československa a posléze České republiky v první polovině 90. let. Hry na hrdiny přišly do českých zemí v podobě hry Dračí doupě, kolem které se ihned vytvořila aktivní komunita hráčů. Cílem práce je analýza a kontextualizace subkultury hráčů her na hrdiny v první polovině 90. let, a také aktivit nakladatelství Altar, které Dračí doupě vydalo v roce 1990. S Dračím doupětem je neodmyslitelně spjata komercionalizace her na hrdiny. V rámci práce je popsán vývoj nakladatelství Altar s ohledem na jeho tržní strategie a ovlivnění subkultury hráčů her na hrdiny. Zbytek práce je věnován komunitě hráčů her na hrdiny s ohledem na její vývoj, podobu a šíření prostřednictvím fanzinů (neprofesionální publikace vydávané komunitou), časopisů a komunitních setkání (tzv. „conů“). Dále jsou analyzovány spory uvnitř komunity týkající se komercionalizace této volnočasové aktivity, které vedly k rozpadu hráčské subkultury. K celkovému doplnění analýzy slouží také pohled veřejnosti na subkulturu hráčů her na hrdiny. V závěru práce se zamýšlím nad diskontinuitami této subkultury v dnešní době. Klíčová slova: Altar, Dračí doupě, hry na hrdiny, komercializace, postsocialismus, subkultura
Abstract v angličtině:
Abstract In my Master’s degree thesis I’m dealing with the phenomenon of role-playing games in the Czech republic in the first half of the 1990s. Role-playing games came to the Czech republic in the form of a game called „Draci doupe“ with an active community of players being established immediately. The main aims of this study are analysis and contextualisation of subculture of these players in the first half of the nineties and also publisher „Altar“, who released „Draci doupe“ at the end of the year 1990. „Draci doupe“ and commercialization were inherently bound together. In my thesis I’m dealing with the description of development of publisher „Altar“ with regard to his commercial strategy and influence on the subculture of role-playing game players. The rest of the study is dedicated to the community of players with the focus on development, form and spreading through fanzines (non-professional and non- official publication produced by community of players), magazines and community conventions (called „cons“). Struggles in the community of players regarding commercionalization of this leisure activity are analysed further in the study. These struggles led to degradation of the whole community of players. The view of public is added to the thesis to complete the whole picture of analysis of subculture of role-playing game players. The thesis concludes with a brief account of possible discontinuities of role-playing subculture to the present days. Key words: Altar, commercialization, Draci doupe, role-playing games, postsocialism, subculture
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Libor Houha 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Libor Houha 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Libor Houha 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. 353 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Milan Ducháček, Ph.D. 222 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Veronika Čapská, Ph.D. 152 kB