velikost textu

Mezinárodní den žen v paměti jedné rodiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodní den žen v paměti jedné rodiny
Název v angličtině:
International Women's Day in memory of a family
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Klára Daňková
Vedoucí:
Mgr. Jana Markupová
Oponent:
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká
Id práce:
167050
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mezinárodní den žen, MDŽ, rodinná paměť, orální historie
Klíčová slova v angličtině:
International Women‘s Day, IWD, family memory, oral history
Abstrakt:
Abstrakt Práce se bude zabývat pohledem na oslavu Mezinárodního dne žen – svátku, jehož dnešní vnímání silně ovlivnila jeho zřetelná ideologizace před rokem 1989. Práce bude reflektovat jeho vnímání očima žen tří generací jedné rodiny. Stěžejní část práce se zaměří na analýzu kolektivní paměti a rodinného vzpomínání na konkrétní událost v jedné rodině vzhledem ke generačním rozdílům.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis will focus on the International Women’s Day celebration - a holiday whose present perception is strongly influenced by distinct ideology before 1989. The thesis will reflect its perception by the views of three generations of one family. The main part of the work will focus on the analysis of collective memory and family recollection of a particular event in a specific family due to generational differences.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Daňková 883 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Daňková 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Daňková 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Markupová 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Lenka Krátká 469 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 152 kB