velikost textu

Cenzura v českých překladech románu Vinnetou Karla Maye

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cenzura v českých překladech románu Vinnetou Karla Maye
Název v angličtině:
Censorship in the Czech Translations of Karl May’s Novel Winnetou
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anna Hornofová
Vedoucí:
PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Petra Vavroušová
Id práce:
166986
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
Obor studia:
Překladatelství: čeština - němčina — Tlumočnictví: čeština - němčina (PCN TCN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
překlad a cenzura, Karel May, Vinnetou
Klíčová slova v angličtině:
translation and censorship, Karl May, Winnetou
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce se zabývá českými překlady románového cyklu Vinnetou německého spisovatele Karla Maye, které pocházejí z počátku dvacátého století, z období Protektorátu Čechy a Morava a z ČSSR. Empirický výzkum si klade za cíl zjistit, zda byl překlad románu v důsledku vládnoucí ideologie manipulován. V souvislosti se zkoumaným materiálem jsou v práci stručně představeny relevant- ní poznatky translatologů Antona Popoviče, Itamara Even-Zohara, Andrého Lefevera a jeho manipulační školy. Výzkum dat spočívá v analýze vybraných pasáží ze čtyř českých překladů románu Vinnetou. Vzhledem k omezenému rozsahu práce, si výzkum neklade za cíl zkoumat podrobně veškerý obsah všech překladů, ale zaměřuje se pouze na vybrané pasáže z románu, které se týkají filosoficko- náboženských a národnostních motivů. Vybrané ukázky jsou analyzovány nejen z hlediska jazykového materiálu, rovněž jsou uvedeny do souvislosti s politickou situací v daném období. Klíčová slova: Karel May, Vinnetou, cenzura a překlad, manipulační škola, meta- text 3
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis examines the Czech translations of the novel Winnetou by German author Karl May, which were published in the beginning of the 20th century, in the era of Protectorate of Bohemia and Moravia and in the Czechoslovak Socialist Republic. The aim of the empirical research is to prove whether the translations were influenced and manipulated by the governing ideology or not. The paper also covers relevant works of the translation theorists Anton Popovič, Itamar Even- Zohar and André Lefevere. Due to limited extent of this paper the empirical re- search focuses only on selected parts from four Czech translations of the novel Winnetou, which are related to religious, philosophical and national topics. The analysis covers not only the linguistic aspect of the translations, but also takes into consideration the political situation of the relevant era. Key words: Karl May, Winnetou, censorship and translation, manipulation school, metatext 4
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Hornofová 905 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Hornofová 332 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Hornofová 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Hornofová 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Petra Vavroušová 273 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 52 kB