velikost textu

Vliv propagandy na dramaturgický vývoj divadla pro děti a mládež v letech 1949 až 1959 na příkladu Městského divadla pro mládež (od roku 1953 Divadla Jiřího Wolkra)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv propagandy na dramaturgický vývoj divadla pro děti a mládež v letech 1949 až 1959 na příkladu Městského divadla pro mládež (od roku 1953 Divadla Jiřího Wolkra)
Název v angličtině:
The impact of propaganda on the dramaturgical development in the children's and youth theatre between 1949 and 1959 using the example of "Městské divadlo pro mládež" (since 1953 known as Jiří Wolker's Theatre)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Suchanová
Vedoucí:
prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
Oponent:
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Id práce:
166953
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Divadelní věda (DIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
divadlo pro děti a mládež|Divadlo Jiřího Wolkra|propaganda|dramaturgie různých věkových stupňů|pedagogická spolupráce
Klíčová slova v angličtině:
theatre for children and youth|Theater of Jiri Wolker|propaganda|dramaturgy of spectators age groups|pedagogical cooperation
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá tématem propagandy a snaží se zjistit, do jaké míry a jakými způsoby v padesátých letech ovlivňovala podobu divadla pro děti. Jejím cílem je zachycení proměn v dramaturgické linii Městského divadla pro mládež (od roku 1953 Divadlo Jiřího Wolkra) v letech 1949 až 1959 na základě analýz neloutkových dramatických textů. Divadlo Jiřího Wolkra bylo vybráno proto, že v dané době bylo jediným oficiálním činoherním profesionálním divadlem specializovaným výhradně na tvorbu pro děti v Praze. Autorka se pokusí zachytit a zdůvodnit, jak se vyvíjel postoj řídících orgánů k jednotlivým druhům a žánrům a představí proměny nebo odchylky v dramatických textech (hlavní hrdina, motivy, témata, jazyk, poměr propagandy a umění, životnost, české vs. sovětské tituly, proměny žánru bajky a pohádky).
Abstract v angličtině:
Abstract: The theme of this Thesis is the subject of propaganda and an attempt to establish the measures by which propaganda posed an influence on the form of the children’s theater in the 1950’s. The goal of this thesis is to capture the changes and the evolution of the Municipal Theater for Youth (prev. Theater of Jiri Wolker since 1953) during the time period of 1949 - 1959, using the analysis of stage drama and play texts of that time period. The author has chosen the Theater of Jiri Wolker because it was the single and only official professional drama theater that specialized exclusively in the production of performances for children in Prague. The author of this thesis will attempt to capture and show evidence of how the attitudes and stances of the authorities, during the given time period, have changed and morphed towards certain kinds and genres, as well as present the deviations and editorial changes that were made to the original texts (i. e. main character, motive, theme, language, the ratio of propaganda and art, life expectancy, ratio of czech and soviet titles, and the switch from a fable to a fairy tale genre).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Suchanová 1.74 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Suchanová 344 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Suchanová 309 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Suchanová 230 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB