velikost textu

Historie ukrytá v kusu kamene

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historie ukrytá v kusu kamene
Název v angličtině:
The hidden history of piece of stone
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tomáš Ševčík
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jiří Hlaváček
Id práce:
166945
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kladno – Krnčí, poprava 1. června 1942, metoda orální historie, druhá světová válka.
Klíčová slova v angličtině:
Kladno – Krnčí, execution June 1st 1942, oral history method, second world war.
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem práce je rekonstrukce události, která se stala dne 1. června 1942 na střelnici v Kladně – Krnčí za použití metody orální historie. Krátce po válce byl na místě popravy postaven pomník připomínající tuto tragédii, a jež byl brzy zapomenut. Hlavní slovo zde mají nahrané rozhovory s pamětníky události a rodinnými pozůstalými. Vedle toho se práce opírá o informace poskytnuté z různých fondů Národního archivu, státních okresních archivů a Archivu bezpečnostních složek, popřípadě o zdroje přístupné na internetu a tištěných podobách. V textu autor popisuje svůj první kontakt s metodou orální historie a poukazuje na situace, do kterých se tazatelé mohou dostat. Autor se zaměřil na nahrávání rozhovorů s pamětníky událostí, v jednom případě i syna popravené. Největší část textu je věnována pohledu narátorů na událost v roce 1942 tak, jak ji měli možné slyšet, zažít. Porovnáním archivních pramenů a interpretací narátorů se pak rekonstrukce příběhu stává uceleným přehledem, co předcházelo popravě v roce 1942. Autor se kromě hlavní teze, o použitelnosti metody při rekonstrukci minulosti, zamýšlí i nad praktickými zkušenostmi použití metody orální historie. Klíčová slova: Kladno – Krnčí, poprava 1. června 1942, metoda orální historie, druhá světová válka.
Abstract v angličtině:
Abstract The main goal of this thesis is recontruction of a historical event which took place on the shooting-range in Kladno – Krnčí on 1st June 1942 by using the oral history method. Shortly after the World war 2nd, there was build a memorial, which reminded this tragedy and was soon forgotten. Recording interviews with the contemporaries of that event and family relatives plays the key role. Along side that the thesis stands on information from various fonds of National archive, State regional archives and Archive of safety organs, and also from online sources and print. The author describes in the text his first touch with the oral history method and obstacles deriving from particular interviews. He focuses on finding and interviewing direct witnesses of the tragedy, even a son of the executed in one case. The core of the thesis is dedicated to narators view on the event in 1942 which they could hear or experience. By comparing the archive sources and the narators interpretations there contruction of the incident becomes a solid overview what happens before the execution in 1942. Besides the main proposition of applicability of oral history method on recontruction of the past, the author also thinks of practical experiences in using the oral history method. Keywords: Kladno – Krnčí, execution June 1st 1942, oral history method, second world war.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Ševčík 1.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Ševčík 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Ševčík 123 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Hlaváček 505 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 152 kB