velikost textu

Oběh českých a uherských zlatých mincí mezi střední a západní Evropou v období let 1325 - 1420

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oběh českých a uherských zlatých mincí mezi střední a západní Evropou v období let 1325 - 1420
Název v angličtině:
The circulation of Czech and Hungarian gold coins between Central and Western Europe in the period 1325 - 1420
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lukáš Beňa
Vedoucí:
PhDr. Roman Zaoral
Oponent:
Mgr. Marek Suchý, Ph.D.
Id práce:
166752
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zlaté mince, oběh, florény, dukáty, guldeny, zlatý rýnský, zlaté štíty, Čechy, Morava, Slezsko, Uhry, Itálie, střední Evropa, 1325 - 1420, pozdní středověk, Říše, nálezy, poklady, depoty, papežské desátky, těžba zlata, Stoletá válka, obchod
Klíčová slova v angličtině:
gold coins, circulation, florins, ducats, guldens, Rhenish guilder, gold shields, Bohemia, Moravia, Silesia, Hungary, Italy, Central Europe, 1325 - 1420, Late Middle Ages, Empire, findings, treasure hoards, depots, papal tithes, extraction of gold, Hundred Years' War, trade
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Beňa 2.37 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Roman Zaoral 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Suchý, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Josef Kružík, Ph.D. 152 kB