velikost textu

Doplňky výživy ve sportu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Doplňky výživy ve sportu
Název v angličtině:
Nutritional supplements in sports
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lukáš Tondl
Vedoucí:
MUDr. Jolana Rambousková, CSc.
Oponent:
Doc. MUDr. Vladimír Štich, PhD.
Id práce:
166592
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav hygieny (12-HYG)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Veřejné zdravotnictví (BVZ1)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Tondl 2.11 MB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Jolana Rambousková, CSc. 403 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Vladimír Štich, PhD. 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 187 kB