velikost textu

Ženy jako zdroj chaosu ve vybraných textech čínského starověku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ženy jako zdroj chaosu ve vybraných textech čínského starověku
Název v angličtině:
Picture of women as source of chaos in the selected early Chinese texts
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Sabina Khodzhaeva
Vedoucí:
Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.
Id práce:
166562
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sinologie (21-KSI)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Sinologie (TJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Čína|ženy|starověk|chaos|liu xiang
Klíčová slova v angličtině:
China|women|antiquity|chaos|liu xiang
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá obrazem ženy jako zdroje společenského– potažmo přírodního chaosu na základě vybraných textů čínského starověku. Hlavním zdrojem informací pro tuto práci posloužila kapitola Nie Bi 孽 嬖 (Zkázonosné favoritky) z textu Lienü Zhuan 列 女 傳 (Životopisy žen nebo též Životopisy žen rozdělené do kategorií) od čínského autora Liu Xianga 劉向 (79–8 př. n. l.). Cílem práce je na základě primárního textu konkretizace obecných charakteristik žen, kterými byly schopny uvést stát i společnost do chaosu a které jsou popsány ve stati Jakuba Maršálka ve sborníku Řád a chaos v archaických kulturách. V této stati se právě popisují hlavní mechanismy, pomocí kterých žena mohla způsobit chaos ve státě. Pokusíme se v sedmé kapitole Lienü Zhuanu tyto mechanismy nalézt a obecný obraz představený Maršálkem konkretizovat. Jádrem práce je analýza implicitních behaviorálních složek konkrétních „zkázonosných favoritek“ a výklad toho, jakým způsobem toto jednání negativně ovlivnilo poměry v daném státě. Klíčová slova Liu Xiang, Lienü Zhuan, žena, chaos, stará Čína, gender
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis examines the image of women as source of chaos in society (or, possibly, in nature) in selected literary works of Ancient China. The primary subject of study is the chapter Nie Bi 孽嬖 (Favourites causing Disaster) of the book of Lienü Zhuan 列 女 傳 , (Biographies of Women, or, Categorized Biographies of Women ) written by Liu Xiang 劉向 (79–8 BC). In this thesis we shall examine the traits and qualities in these women which enabled them to cause chaos and disarray in the state and society. We are trying to specify the general image of such women described in the study by Jakub Maršálek published in the volume Order and Chaos in Archaic Cultures (Řád a chaos v archaických kulturách), the mentioned volume being devoted exclusively to the analyses of chaos and order in ancient societies. Furthermore, we analyse the implicit characteristics of each of the “favourites causing disaster” and their impact on the affairs of the state. Key words Liu Xiang, Lienü Zhuan, woman, chaos, ancient China, gender
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Sabina Khodzhaeva 887 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Sabina Khodzhaeva 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Sabina Khodzhaeva 186 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D. 241 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. 154 kB