velikost textu

Goffman jako framework pro analýzu sociálních interakcí na sociálních sítích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Goffman jako framework pro analýzu sociálních interakcí na sociálních sítích
Název v angličtině:
Goffman as a Framework for Analysis of Social Interactions in Social Networks
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Merunková
Vedoucí:
PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Josef Šlerka
Id práce:
166332
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Studia nových médií (SNM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Goffman|sociální interakce|dramaturgická sociologie|Facebook|online sociální síť|role|řízení dojmů
Klíčová slova v angličtině:
Goffman|social interaction|dramaturgical sociology|Facebook|social network site|role|impression managament
Abstrakt:
Online sociální sítě jsou nyní významnou součástí sociálního života mnoha lidí. Jedná se o komplexní a proměnlivý fenomén, který je možno zkoumat z více úhlů. Tato diplomová práce sociologie, jejíž základy položil Erving Goffman ve své knize Všichni hrajeme divadlo prostředí online sociálních sítí chovají, jakým způsobem zde tvoří – přední a zadní. Práce nejdříve čtenáře seznamuje s zasazuje do společenského i technologického kontextu. druhé části práce je provedena kvalitativní obsahová analýza 50 facebookových profilů a 733 příspěvků, které zde byly v průběhu jednoho měsíce publikovány, jejímž výsledkem je určení několika základních způsobů tvorby a prezentace identity uživatele, a popsání sekundárních rolí, které jsou performovány komentujícími uživateli. Zjištění jsou doplněna ještě polostrukturovanými rozhovory s osmi respondenty, umožňujícími blíže se věnovat jejich používání Facebooku, podobě sociálních interakcí, zde probíhajících, jejich motivaci publikování příspěvků, impression managementu i řešení střetu různých publik.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Merunková 2.26 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Merunková 13.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Merunková 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Merunková 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vít Šisler, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Posudek konzultanta Mgr. Josef Šlerka 90 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 152 kB