text size

Čeští novináři na Twitteru: Analýza sociálních interakcí českého mediálního prostoru

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Čeští novináři na Twitteru: Analýza sociálních interakcí českého mediálního prostoru
Titile (in english):
Czech journalists on Twitter: Social network analysis of Czech media system
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. BcA. Lenka Krsová
Supervisor:
Mgr. Michaela Buchtová
Opponent:
PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
Consultant:
Mgr. Josef Šlerka
Thesis Id:
166329
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Information Studies and Librarianship - New Media Studies (21-UISKNM)
Study programm:
Information and Library Studies (N7201)
Study branch:
New Media Studies (SNM)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
24/01/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Twitter|novinář|novináři|reinterpretace role novináře|digital trace data|mediální systém|analýza sociálních interakcí|komputační metody|komunikační konvence Twitteru|shluková analýza
Keywords:
social network analysis|Twitter|Czech journalists|journalist|journalists|reinterpretation of a role of journalist|media system|data analysis|digital trace data|digital humanities|cluster analysis|communication conventions on Twitter
Abstract (in czech):
Abstrakt Diplomová práce zkoumá komunikační inkluzi a exkluzivitu a další komunikační konvence českých novinářů na Twitteru. Práce popisuje komunikační vrstvy Twitteru a současné konvence, jakým se pro komunikaci a šíření zpráv používá, a jakým způsobem se díky němu reinterpretovala role novinářů v online prostoru sociálních médií. Zároveň tato práce ve stručnosti představuje komputační metody a data získaná ze sociálních sítí jako prostředky analýzy sociálních interakcí uživatelů právě na Twitteru. Pomocí shlukové analýzy v praktické části této práce dochází k rozdělení 457 českých novinářů na základě znaků jejich Twitter účtů do skupin, které nejlépe shrnují, jak svůj účet používají a jakou měrou komunikují s dalšími uživateli.
Abstract:
Abstract The thesis is focused on the communication inclusion and exclusivity of Czech journalist on Twitter and how they use conventions of this platform to connect with other users. Through the description of current communication layers and functions of Twitter this thesis depicts how it became one of main sources of news and how it pushed journalists to reinterpret their traditional roles in the society. It also describe how digital humanities and digital trace data gathered from social media can be used as means of analysis of social interactions of its users. The practical part presents a cluster analysis based on Twitter data of 457 Czech journalists that shows how is Twitter used to communicate within and outside the Czech media system.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. BcA. Lenka Krsová 2.93 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. BcA. Lenka Krsová 43 kB
Download Abstract in czech Mgr. BcA. Lenka Krsová 46 kB
Download Abstract in english Mgr. BcA. Lenka Krsová 45 kB
Download Supervisor's review Mgr. Michaela Buchtová 226 kB
Download Opponent's review PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. 237 kB
Download Consultant's review Mgr. Josef Šlerka 186 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 152 kB