velikost textu

Čeští novináři na Twitteru: Analýza sociálních interakcí českého mediálního prostoru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Čeští novináři na Twitteru: Analýza sociálních interakcí českého mediálního prostoru
Název v angličtině:
Czech journalists on Twitter: Social network analysis of Czech media system
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. BcA. Lenka Krsová
Vedoucí:
Mgr. Michaela Buchtová
Oponent:
PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
Konzultant:
Mgr. Josef Šlerka
Id práce:
166329
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Studia nových médií (SNM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Twitter|novinář|novináři|reinterpretace role novináře|digital trace data|mediální systém|analýza sociálních interakcí|komputační metody|komunikační konvence Twitteru|shluková analýza
Klíčová slova v angličtině:
social network analysis|Twitter|Czech journalists|journalist|journalists|reinterpretation of a role of journalist|media system|data analysis|digital trace data|digital humanities|cluster analysis|communication conventions on Twitter
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce zkoumá komunikační inkluzi a exkluzivitu a další komunikační konvence českých novinářů na Twitteru. Práce popisuje komunikační vrstvy Twitteru a současné konvence, jakým se pro komunikaci a šíření zpráv používá, a jakým způsobem se díky němu reinterpretovala role novinářů v online prostoru sociálních médií. Zároveň tato práce ve stručnosti představuje komputační metody a data získaná ze sociálních sítí jako prostředky analýzy sociálních interakcí uživatelů právě na Twitteru. Pomocí shlukové analýzy v praktické části této práce dochází k rozdělení 457 českých novinářů na základě znaků jejich Twitter účtů do skupin, které nejlépe shrnují, jak svůj účet používají a jakou měrou komunikují s dalšími uživateli.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is focused on the communication inclusion and exclusivity of Czech journalist on Twitter and how they use conventions of this platform to connect with other users. Through the description of current communication layers and functions of Twitter this thesis depicts how it became one of main sources of news and how it pushed journalists to reinterpret their traditional roles in the society. It also describe how digital humanities and digital trace data gathered from social media can be used as means of analysis of social interactions of its users. The practical part presents a cluster analysis based on Twitter data of 457 Czech journalists that shows how is Twitter used to communicate within and outside the Czech media system.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. BcA. Lenka Krsová 2.93 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. BcA. Lenka Krsová 43 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. BcA. Lenka Krsová 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. BcA. Lenka Krsová 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michaela Buchtová 226 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. 237 kB
Stáhnout Posudek konzultanta Mgr. Josef Šlerka 186 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 152 kB