velikost textu

Milost ve Vyznáních sv. Augustina

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Milost ve Vyznáních sv. Augustina
Název v angličtině:
The Grace in Confession of St. Augustine
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lada Löffelmannová
Vedoucí:
Jan Houkal, Th.D.
Oponent:
David Vopřada, Dr.
Id práce:
166134
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NBT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
milost, hřích, svatý Augustin, Vyznání, duchovní život, současnost
Klíčová slova v angličtině:
grace, sin, St. Augustine, Confessions, spiritual life, present
Abstrakt:
Anotace Cílem této práce je nástin rozboru Augustinovy nauky o milosti v jeho autobiografickém díle Vyznání a následné přiblížení možností přínosu konceptu projevů milosti ve Vyznáních pro život křesťana v současné době. V první části bude nejprve pojednáno o společensko-historickém pozadí života svatého Augustina, následovat bude jeho životopis, dále pak stručné pojednání o Augustinově nauce o milosti. Druhá část představí nástin rozboru Augustinových Vyznání. Bude zde uvedena charakteristika díla jako teologické autobiografie, struktura a obsah díla. Ve třetí části pak bude zpracován koncept projevů milosti ve Vyznáních, na který bude navazovat nástin přínosu pro život křesťana v současnosti. Klíčová slova milost, hřích, svatý Augustin, Vyznání, duchovní život, současnost
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this work is to outline Augustine’s analysis of the doctrine of grace in his autobiographical work, Confessions and subsequently, to estimate the benefits of the concept of manifestations of grace in Confessions for the life of the Christian at the present time. In the first part, the socio-historical background of St. Augustine’s life will be discussed followed by his biography and then will follow a brief treatise on Augustine’s doctrine of grace. The second part introduces an outline of Augustine’s Confessions. There will be a description of the work as a theological autobiography, its structure and its content. In the third part, the concept of manifestations of grace in Confessions will be elaborated, which will be followed by a reflection on the contribution of this concept to Christian life at present. Keywords grace, sin, St. Augustine, Confessions, spiritual life, present
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lada Löffelmannová 957 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lada Löffelmannová 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lada Löffelmannová 196 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jan Houkal, Th.D. 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta David Vopřada, Dr. 713 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 153 kB