velikost textu

Historie a rozvoj českého golfu v letech 1990-2015

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historie a rozvoj českého golfu v letech 1990-2015
Název v angličtině:
History and expansion of czech golf in 1990-2015
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Andrej Halada, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Oponenti:
Jan Štumbauer
Mgr. Milena Strachová, Ph.D.
Id práce:
166065
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Kinantropologie (51-400100)
Program studia:
Kinantropologie (P7403)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Andrej Halada: Historie a rozvoj českého golfu od počátků do současnosti Práce se věnuje minulosti českého golfu ve 20. století a zároveň jeho významnému rozvoji po roce 1989. Šest hlavních kapitol chronologicky sleduje významné děje a události, které český golf provázely, a to prostřednictvím těchto témat: Existence golfového svazu ČSR a počáteční etapa rozvoje golfu až do roku 1948, s jejím zenitem v druhé půlce 30. let 20. století. Golf v éře komunistického režimu, 1948-1989, a jeho existence na pozadí celospolečenské situace a událostí dané doby. Dynamický rozvoj golfové hry v České republice po roce 1989 v kontextu obecného rozvoje hry v západní Evropě v závěru 20. století. Golfové hřiště jako základní prvek hry, podmínky jeho vzniku a provozu a vztah ke krajině, k životnímu prostředí; problematika počtu a rozlohy českých hřišť. Golfová hra v mediálním/televizním prostoru, postupné pronikání golfových přenosů na obrazovky českých televizních stanic. Tyto kapitoly, byť každá z nich je individuálně stojící částí, tvoří dohromady chronologicky ucelený tvar, který poskytuje základní obraz o existenci golfové hry v českém prostoru za posledních více než sto let.
Abstract v angličtině:
Andrej Halada: The history and the development of Czech golf since its inception until the contemporary period. This work focuses on the development of Czech Golf during the 20th century as well as on its remarkable spread in the period following the Velvet Revolution. The six main chapters of this thesis chronologically describe the important moments and events associated with the rise of Czech golf. Within this thesis, I focus specifically on the following topics. The existence of the Golf Union ČSR. The early developments of Czech Golf until the year 1948 with a particular focus on the second half of the 1930’s. Golf during the era of the communist regime 1948 -1989 and the social implications of the period on its development. The dynamic development of golf in the Czech Republic in the context of general development of the game in Western Europe at the end of the 20th century. The Golf course as the main element of the game and the conditions used for establishing and running in relation to its landscape, natural environment and demand. The presence of golf in Czech public media and its gradual transition into Czech public broadcasting. The abovementioned chapters, although each providing a different picture, are used to make up a chronologically organized study aimed at summarizing over a century of developments pertaining to Czech Golf.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrej Halada, Ph.D. 26.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrej Halada, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrej Halada, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Andrej Halada, Ph.D. 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jan Štumbauer 699 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Milena Strachová, Ph.D. 1.63 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. 400 kB