velikost textu

Architektura na výstavě. Nástup moderní architektury na velkých pražských výstavách 1891-1908

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Architektura na výstavě. Nástup moderní architektury na velkých pražských výstavách 1891-1908
Název v angličtině:
Architecture at the Exhibition. The birth of modern architecture during the great Prague exhibitions in 1891-1908.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Turková
Vedoucí:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Oponent:
Mgr. Miroslav Šmied
Id práce:
165976
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (MU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
architektura, velké výstavy, moderna, Výstaviště
Klíčová slova v angličtině:
architecture, great exhibitions, modernism, Prague Exhibition Grounds (Výstaviště)
Abstrakt:
Abstrakt V období od 90. let 19. století do počátku 20. století došlo v české architektuře k přerodu od pozdního historismu k moderně. Diplomová práce se snaží tuto změnu ukázat na architektuře výstavních pavilonů během velkých pražských výstav, konaných v letech 1891-1908 na holešovickém výstavišti. Monograficky pojednává o Jubilejní zemské výstavě v roce 1891, Národopisné výstavě českoslovanské v roce 1895, Výstavě architektury a inženýrství v roce 1898 a Jubilejní výstavě Obchodní a živnostenské komory v roce 1908. Po zasazení výstav do širšího kontextu a s důrazem na výrazné stavby, které by neměly být opominuty v rámci vývoje české architektury, v závěrečné kapitole odpovídá na v úvodu položenou otázku, zda lze velké pražské výstavy považovat za pole nástupu české moderní architektury.
Abstract v angličtině:
Abstract There occurred a change in the Czech architecture from late historicism to modernism in the time from 1890´s to the early 20th century. This thesis tries to demonstrate this change on the architecture of the pavilions during the Prague’s great exhibitions that held in the years 1891-1908 at the Prague Exhibition Grounds at Holešovice. Individual attention will be focused on the Prague Jubilee Exhibition of 1891, the Czechoslavic Ethnographic Exhibition of 1895, Exhibition of Architects and Engineers of 1898 and Jubilee exhibition of the Trade and Business Chamber of 1908. After putting these exhibitions into the broader context and with the emphasis on significant buildings that should not be neglected as a part of the evolution of Czech architecture, this thesis tries to answer the introductory question whether the Prague Great Exhibitions played an essential role in the birth of Czech modern architecture.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Turková 11.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Turková 146 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Turková 145 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslav Šmied 1.36 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Miroslav Šmied 153 kB