velikost textu

Antropologie umění a tetování lidského těla jako umělecké dílo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Antropologie umění a tetování lidského těla jako umělecké dílo
Název v angličtině:
Anthropology of Art and Human Body Tattoos as an Artwork
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Markéta Bauerová
Školitel:
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Barbora Půtová, Ph.D.
Jiřina Todorovová
Id práce:
165839
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
antropologie umění, tetování, umělecké dílo
Klíčová slova v angličtině:
anthropology of art, body art, tattooing, artwork
Abstrakt:
ANOTACE DIZERTAČNÍ PRÁCE Mgr. Markéta Bauerová Ústav etnologie (původně Katedra teorie kultury) FF UK Obor: Obecná teorie a dějiny umění a kultury kombinované doktorské studium školitel: Doc.PhDr. Martin Soukup, Ph. D. ANOTACE DIZERTAČNÍ PRÁCE Antropologie umění a tetování lidského těla jako umělecké dílo Tato práce pojednává o umělecké tvorbě, lidské imaginaci a univerzálním, hluboce zakořeněném tvůrčím pudu člověka v kontextu antropologie. Autorka se ve svém výzkumu zaměřila na fenomén tetování lidského těla, jeho historii, současnost, sociologický a estetický rozměr. Výzkum se snaží prokázat, že umělecké tetování má potenciál stát se právoplatným uměleckým oborem. Anthropology of art and human body tattoos as an artwork This work deals with the artistic creation, the human imagination and universal, deeply rooted creative instinct of man in the context of anthropology. The author in her research focused on the tattoo phenomenon, its history, present, sociological and aesthetic dimension. The research seeks to demonstrate that artistic tattoo has a potential to become a recognized art discipline.
Abstract v angličtině:
ANOTACE DIZERTAČNÍ PRÁCE Mgr. Markéta Bauerová Ústav etnologie (původně Katedra teorie kultury) FF UK Obor: Obecná teorie a dějiny umění a kultury kombinované doktorské studium školitel: Doc.PhDr. Martin Soukup, Ph. D. ANOTACE DIZERTAČNÍ PRÁCE Antropologie umění a tetování lidského těla jako umělecké dílo Tato práce pojednává o umělecké tvorbě, lidské imaginaci a univerzálním, hluboce zakořeněném tvůrčím pudu člověka v kontextu antropologie. Autorka se ve svém výzkumu zaměřila na fenomén tetování lidského těla, jeho historii, současnost, sociologický a estetický rozměr. Výzkum se snaží prokázat, že umělecké tetování má potenciál stát se právoplatným uměleckým oborem. Anthropology of art and human body tattoos as an artwork This work deals with the artistic creation, the human imagination and universal, deeply rooted creative instinct of man in the context of anthropology. The author in her research focused on the tattoo phenomenon, its history, present, sociological and aesthetic dimension. The research seeks to demonstrate that artistic tattoo has a potential to become a recognized art discipline.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Bauerová 29.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Bauerová 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Bauerová 86 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Markéta Bauerová 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. 381 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jiřina Todorovová 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.04 MB